Voor een ligplaats voor een woonschip heb je een vergunning nodig. Koop je een woonschip met ligplaatsvergunning? Vraag de gemeente dan om de vergunning op jouw naam te zetten. Vraag een nieuwe vergunning aan als je je schip wilt verbouwen, vervangen of verplaatsen.

Mail het ingevulde formulier naar gemeente@hethogeland.nl of stuur het naar gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA  Uithuizen.

Meesturen 

  • tekening op schaal van het woonschip en de daarbij behorende gronden
  • kopie koopovereenkomst
  • kleurenfoto’s woonschip
  • kopie identiteitsbewijs van de aanvrager

Andere vergunningen

Houd er rekening mee dat je misschien ook een omgevingsvergunning en een watervergunning nodig hebt. Die vraag je aan via het Omgevingsloket online. Daar kun je een vergunningcheck doen.