Ligplaatsvergunning

Voor een ligplaats voor een woonschip heeft u een vergunning nodig. Koopt u een woonschip met ligplaatsvergunning? Vraag de gemeente dan om de vergunning op uw naam te zetten. Vraag een nieuwe vergunning aan als u uw schip wilt verbouwen, vervangen of verplaatsen.

Mail het ingevulde formulier naar gemeente@hethogeland.nl of stuur het naar gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA  Uithuizen.

Meesturen 

  • tekening op schaal van het woonschip en de daarbij behorende gronden
  • kopie koopovereenkomst
  • kleurenfoto’s woonschip
  • kopie identiteitsbewijs van de aanvrager

Andere vergunningen

Houd er rekening mee dat u misschien ook een omgevingsvergunning en een watervergunning nodig heeft. Via het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. Daar vraagt u ook deze vergunningen aan.

 

Kosten 2020

  • Nieuw aan te leggen woonschip: € 373,00
  • Veranderen van een woonschip: € 189,05
  • Wijzigen vergunning (bijvoorbeeld door verplaatsing schip of wisseling eigenaar): € 60,30