Melding festiviteit met overschrijding geluidsnorm

Als horecabedrijf, vereniging of recreatiebedrijf moet u voldoen aan bepaalde geluidsnormen. U kunt 12 keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij de geluidsnormen worden overschreden. Dit moet u vooraf als een incidentele festiviteit melden bij de gemeente.

Aanvragen

Mail het formulier naar gemeente@hethogeland.nl. Of stuur het naar Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

Wat u moet weten

  • Meldt de festiviteit minimaal twee weken van te voren.
  • Voor Koningsdag en de oud- en nieuwjaarsviering hoeft u geen melding te doen. Deze dagen zijn aangewezen als collectieve festiviteit.
  • Het geluid tijdens een festiviteit (gemeten op de gevel op een hoogte van 1,5 meter) is maximaal:
    • 80 dB(A) of 93 dB(C) binnen de bebouwde kom;
    • 75 dB(A) of 88 dB(C) buiten de bebouwde kom.
  • De burgemeester kan de festiviteit verbieden wanneer de woon- en leefsituatie of openbare orde op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed.