Ga je een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar of discotheek starten of overnemen? Dan heb je een exploitatievergunning of een vrijstelling daarvan nodig. Dit geldt ook voor buurthuizen, sportkantines en campings. Je komt in aanmerking voor vrijstelling als je ook een drank- en horecavergunning hebt of nodig hebt.

Aanvragen

Dit moet je weten

 • Je moet een exploitatievergunning aanvragen als je een onderneming wilt starten of overnemen of als de aard daarvan wijzigt.
 • Het geldende bestemmingsplan moet ruimte bieden voor de activiteiten die je wilt uitvoeren.
 • Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn.
 • De gemeente kan de integriteit van de leidinggevenden toetsen en op grond daarvan een vergunning weigeren.

Bel ons als je meer informatie wilt over de vergunning: 088 - 345 88 88.

Wanneer een vergunning

 • Als je een horecabedrijf wilt starten
 • Als de ondernemingsvorm verandert
 • Als de exploitant wijzigt

Wanneer vrijstelling

 • Je hebt een drank- en horecavergunning; en
 • Er zijn in de afgelopen 6 maanden geen incidenten van geweld of overlast in of in de directe omgeving van je bedrijf geweest
 • Er mogen er geen andere weigeringsgronden zijn.

Beoordeling integriteit (Bibob)

Als je de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente de integriteit van je onderneming of de bij de onderneming betrokken personen. Vul daarom bij deze aanvraag ook een Bibob aanvraagformulier in. Voor een zo snel mogelijke afhandeling is het belangrijk dat je alle gevraagde bijlagen meestuurt.

Meesturen

 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Als je in aanmerking komt voor de vrijstelling dan verlenen wij die automatisch. Je hoeft hiervoor niets extra’s te doen.
 • Een ingevuld en ondertekend Bibob-vragenformulier (alleen voor nieuwe ondernemers).
 • Een plattegrond van de onderneming met alle lokaliteiten inclusief oppervlaktematen.
 • Geldig legitimatiebewijs van alle bij de onderneming betrokken personen.
 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.