Exploitatievergunning horeca

Als u een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar of discotheek wilt starten of deze gaat overnemen dan heeft u een exploitatievergunning of een vrijstelling daarvan nodig. Dit geldt ook voor buurthuizen, sportkantines en campings. U komt in aanmerking voor de vrijstelling van de exploitatievergunning als u ook een drank- en horecavergunning heeft of nodig heeft.

Aanvragen

Wat u moet weten

 • U moet een exploitatievergunning aanvragen als u een onderneming wilt starten of overnemen of als de aard daarvan wijzigt.
 • Het geldende bestemmingsplan moet ruimte bieden voor de activiteiten die u wilt uitvoeren.
 • Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn.
 • De gemeente kan de integriteit van de leidinggevenden toetsen en op grond daarvan een vergunning weigeren.

Als u meer informatie wilt over de vergunning kunt u ons bellen op 088 - 345 88 88.

Wanneer een vergunning

 • Als u een horecabedrijf wilt starten
 • Als de ondernemingsvorm verandert
 • Als de exploitant wijzigt

Wanneer vrijstelling

 • U beschikt over een drank- en horecavergunning; en
 • Er hebben zich in de afgelopen 6 maanden geen incidenten van geweld of overlast in of in de directe omgeving van uw bedrijf voorgedaan
 • Er mogen er geen andere weigeringsgronden zijn.

Beoordeling integriteit (Bibob)

Als u de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. U moet daarom bij deze aanvraag een Bibob aanvraagformulier invullen. Voor een zo snel mogelijke afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt.

Meesturen

 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.Als u in aanmerking komt voor de vrijstelling dan verlenen wij u die automatisch. U hoeft hiervoor niets extra’s te doen.
 • Een ingevuld en ondertekend Bibob-vragenformulier (alleen voor nieuwe ondernemers).
 • Een plattegrond van de onderneming met alle lokaliteiten inclusief oppervlaktematen.
 • Geldig legitimatiebewijs van alle bij de onderneming betrokken personen.
 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.