Geheimhouding persoonsgegevens

Met uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig om. Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding.

Wat u moet weten

Afscherming persoonsgegevens

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Als u geheimhouding hebt aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan:

  • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen.
  • Instellingen voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk.
  • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).

Geheimhouding geldt niet voor instanties zoals deurwaarders, advocaten, pensioenfondsen en overheidsinstellingen (bijvoorbeeld de Belastingdienst). Zij zijn geautoriseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken om uw gegevens op te vragen bij de gemeente. Op Wiekrijgtmijngegevens.nl leest u welke instanties uw gegevens krijgen.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als u om geheimhouding hebt gevraagd en u verhuist daarna naar een andere gemeente, hoeft u dit niet opnieuw aan te vragen.

Stopzetten

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens altijd weer stopzetten.

Kosten

Geen

Persoonlijk aanvragen

Als u liever persoonlijk aan de balie uw verzoek om geheimhouding wilt aanvragen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. Bel of mail de gemeente.