Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita

Vraagt uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u online een bewijs van in leven zijn aanvragen.

Liever persoonlijk aanvragen?

U kunt het bewijs van in leven zijn ook persoonlijk aanvragen in het gemeentehuis. Maak dan eerst een afspraak. In dat geval neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • als u het bewijs voor iemand anders aanvraagt: een schriftelijke machtiging en een identiteitsbewijs van diegene
  • als u het bewijs nodig heeft voor een pensioenfonds: de brief waarin hierom wordt gevraagd

Gebruik in het buitenland

Voor gebruik in het buitenland vraagt u een internationaal uittreksel van een bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vita) aan. Aanvragen kan alleen persoonlijk, in het gemeentehuis. Bel ons om een afspraak te maken.

Kosten

  • Bewijs van in leven zijn: € 9,10
  • Attestatie de Vita: € 15,70

Wanneer u kunt aantonen dat u het bewijs of de attestatie nodig heeft voor pensioen, dan zijn deze documenten gratis.