Wanneer u te weinig geld heeft om van te leven dan is het belangrijk dat u er alles aan doet om werk te vinden. Of misschien kunt u een eigen bedrijf beginnen. Een opleiding eventueel in combinatie met werk kan ook een optie zijn. Werkplein Ability kan u daarbij helpen. Tot die tijd kunt u een tijdelijke bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl.

Bijstandsuitkering

Zonder inkomen of recht op een WW-uitkering kunt u een tijdelijke bijstandsuitkering aanvragen terwijl u op zoek gaat naar werk. Bent u jonger dan 27 jaar, dan geldt een periode van 4 weken voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. In deze periode gaat u op zoek naar een opleiding of werk. Bent u jonger dan 23 jaar, dan heeft u zonder diploma geen recht op een uitkering.

Werkcoach

Na uw aanvraag voor een uitkering wordt u uitgenodigd voor een kort gesprek met een werkcoach. Op een later moment krijgt u een wat langere afspraak met een werkcoach voor het opstellen van een plan van aanpak. Daarin maken we afspraken over uw toekomst zodat u zo snel mogelijk weer uw eigen geld kunt verdienen.

Ondersteuning

Welke ondersteuning u krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie. Samen met uw werkcoach bepaalt u wat u nodig heeft om zo snel mogelijk aan het werk te kunnen. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

  • trainingen of workshops
  • een werkervaringsplaats
  • een werkleerbaan

Europees Sociaal Fonds

Mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds vanwege de reactie van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie.