Bijzondere bijstand is bedoeld voor kosten die je door een bijzondere situatie moet betalen. De kosten kun je zelf niet betalen en er bestaat ook geen andere vergoeding voor.

Wat je moet weten

Om bijzondere bijstand te kunnen krijgen mag je inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Ook mag je niet teveel spaargeld of waardevolle bezittingen hebben (vermogen).

Toegestaan inkomen en vermogen per 1 juli 2023

Jouw huishouden Jouw leeftijd Netto inkomen per maand Spaargeld en waarde van spullen
Ik woon alleen 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.387,- € 7.605,-
Ik woon alleen AOW-leeftijd € 1.548,- € 7.605,-
Ik woon alleen met kinderen 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.387,- € 15.210,-
Ik woon alleen met kinderen AOW-leeftijd € 1.548,- € 15.210,-
Ik ben getrouwd of woon samen 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.981,- € 15.210,-
Ik ben getrouwd of woon samen AOW-leeftijd € 2.102,- € 15.210,-


Met een netto maandinkomen net hoger dan 120% van de bijstandsnorm raden we je aan om toch een aanvraag te doen. Mogelijk heb je recht op een gedeeltelijke bijdrage of vergoeding.

Aanvragen

Je kunt bijzondere bijstand schriftelijk aanvragen. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. Als je voor het eerst aanvraagt en geen uitkering van de gemeente krijgt, stuur dan ook kopieën mee van:

  • identiteitsbewijs en bankpas
  • bewijzen van jouw inkomsten
  • afschriften van bank- en spaarrekeningen van de laatste 3 maanden
  • bewijzen van je bezittingen en schulden.