Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand is bedoeld voor speciale kosten. Het moet gaan om kosten die u door een bijzondere situatie moet betalen, maar waarvoor u geen geld heeft en geen andere vergoeding kunt krijgen. De gemeente bekijkt of uw situatie aan de voorwaarden voldoet.

Wat u moet weten

Om bijzondere bijstand te kunnen krijgen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Ook mag u niet teveel spaargeld of waardevolle bezittingen hebben (vermogen).


Met een netto maandinkomen net hoger dan 120% van de bijstandsnorm raden we u aan om toch een aanvraag te doen. Mogelijk heeft u recht heeft op een gedeeltelijke bijdrage of vergoeding.

Aanvragen

U kunt bijzondere bijstand schriftelijk aanvragen. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. Als u voor het eerst aanvraagt en geen uitkering van de gemeente krijgt, stuur dan ook kopie├źn mee van:

  • identiteitsbewijs en bankpas
  • bewijzen van uw inkomsten
  • afschriften van bank- en spaarrekeningen van de laatste 3 maanden
  • bewijzen van uw bezittingen en schulden