Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand is bedoeld voor kosten die u door een bijzondere situatie moet betalen. De kosten kunt u zelf niet betalen en er bestaat ook geen andere vergoeding voor.

Aanvragen

Wat u moet weten

Om bijzondere bijstand te kunnen krijgen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Ook mag u niet teveel spaargeld of waardevolle bezittingen hebben (vermogen).

Toegestaan inkomen en vermogen per 1 januari 2021

Leefsituatie Toegestaan inkomen Toegestaan vermogen
alleenstaand, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.226,00 € 6.295,00
getrouwd of samenwonend, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.751,43 € 12.590,00
alleenstaand, vanaf AOW leeftijd € 1.363,40 € 6.295,00
getrouwd of samenwonend, vanaf AOW leeftijd € 1.847,64 € 12.590,00


Met een netto maandinkomen net hoger dan 120% van de bijstandsnorm raden we u aan om toch een aanvraag te doen. Mogelijk heeft u recht heeft op een gedeeltelijke bijdrage of vergoeding.

Aanvragen

U kunt bijzondere bijstand schriftelijk aanvragen. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. Als u voor het eerst aanvraagt en geen uitkering van de gemeente krijgt, stuur dan ook kopieën mee van:

  • identiteitsbewijs en bankpas
  • bewijzen van uw inkomsten
  • afschriften van bank- en spaarrekeningen van de laatste 3 maanden
  • bewijzen van uw bezittingen en schulden