Bijzondere bijstand is bedoeld voor kosten die je door een bijzondere situatie moet betalen. De kosten kun je zelf niet betalen en er bestaat ook geen andere vergoeding voor.

Wat je moet weten

Om bijzondere bijstand te kunnen krijgen mag je inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Ook mag je niet teveel spaargeld of waardevolle bezittingen hebben (vermogen).

Zoveel geld mag je hebben

Jouw huishouden Jouw leeftijd Maandinkomen met vakantiegeld Spaargeld en waarde van spullen
alleen 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.541,- € 7.575,-
alleen AOW-leeftijd € 1.711,- € 7.575,-
alleen met kinderen 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.541,- € 15.150,-
alleen met kinderen AOW-leeftijd € 1.711,- € 15.150,-
met partner 21 jaar tot AOW-leeftijd € 2.201,- € 15.150,-
met partner AOW-leeftijd € 2.319,- € 15.150,-


Met een netto maandinkomen net hoger dan 120% van de bijstandsnorm raden we je aan om toch een aanvraag te doen. Mogelijk heb je recht op een gedeeltelijke bijdrage of vergoeding.

Aanvragen

Je kunt bijzondere bijstand schriftelijk aanvragen. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. Als je voor het eerst aanvraagt en geen uitkering van de gemeente krijgt, stuur dan ook kopieën mee van:

  • identiteitsbewijs en bankpas
  • bewijzen van jouw inkomsten
  • afschriften van bank- en spaarrekeningen van de laatste 3 maanden
  • bewijzen van je bezittingen en schulden.