Bijstand voor ondernemers

Start u een eigen bedrijf vanuit de bijstand, dan kunt u financiële steun krijgen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bent u al ondernemer en heeft uw bedrijf financiële problemen of wilt u stoppen met ondernemen? Ook dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op de Bbz.

Coronacrisis

Bent u als ondernemer in de problemen gekomen door de coronacrisis? Wij helpen u met nieuwe kansen voor u en uw bedrijf.

Bijstand en startende ondernemers

Onder voorwaarden kunt u bijvoorbeeld een startkapitaal krijgen in de vorm van een lening. Pas als u echt start krijgt u een maandelijkse uitkering die verrekend wordt met de inkomsten uit het bedrijf. Kijk bij ondernemen vanuit de bijstand voor hulp en advies van onze werkcoaches.

Gaat u starten vanuit een WW-uitkering of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, kijk dan op werk.nl

Steun voor bestaande onderneming

Heeft u tijdelijk onvoldoende geld om uw zakelijke en privé verplichtingen te voldoen? Dan kunt u een beroep doen op de Bbz als u aan deze voorwaarden voldoet:

•    U bent langer dan 1,5 jaar ondernemer.
•    Uw bedrijf moet na de financiële steun levensvatbaar zijn.
•    U heeft geen andere mogelijkheden om aan geld te komen.

Wij kunnen op 2 manieren helpen:

Maandelijkse uitkering

•    Bedoeld voor het dagelijkse levensonderhoud.
•    Als aanvulling op het bedrijfsinkomen en overig gezinsinkomen tot de bijstandsnorm.
•    Als renteloze lening gedurende 12 maanden die achteraf wordt berekend

Bedrijfskapitaal lenen

•    Voor het in stand houden van een levensvatbaar bedrijf
•    Voor investeringen of voor herfinanciering van kortlopende schulden
•    Als rentedragende lening met een maximumbedrag per bedrijf

Hulp bij stoppen met ondernemen

Naast juridisch en fiscaal advies van onze medewerkers kunt u tijdens deze periode een Bbz uitkering krijgen. Na het stopzetten van het bedrijf kunt u eventueel recht hebben op een IOAZ uitkering of een bijstandsuitkering. Vraag dit aan voordat u stopt met uw onderneming