Start je een eigen bedrijf vanuit de bijstand, dan kun je financiële steun krijgen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ben je al ondernemer en heeft jouw bedrijf financiële problemen of wil je stoppen met ondernemen? Ook dan kun je onder voorwaarden een beroep doen op de Bbz.

Coronacrisis

Ben je als ondernemer in de problemen gekomen door de coronacrisis? Wij helpen je met nieuwe kansen voor u en uw bedrijf.

Bijstand en startende ondernemers

Onder voorwaarden kun je bijvoorbeeld een startkapitaal krijgen in de vorm van een lening. Pas als je echt start krijg je een maandelijkse uitkering die verrekend wordt met de inkomsten uit het bedrijf. Kijk bij ondernemen vanuit de bijstand voor hulp en advies van onze ontwikkelcoaches.

Ga je starten vanuit een WW-uitkering of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, kijk dan op werk.nl

Steun voor bestaande onderneming

Heb je tijdelijk onvoldoende geld om jouw zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen? Dan kun je een beroep doen op de Bbz als je aan deze voorwaarden voldoet:

•    Je bent langer dan 1,5 jaar ondernemer.
•    Je bedrijf moet na de financiële steun levensvatbaar zijn.
•    Je hebt geen andere mogelijkheden om aan geld te komen.

Wij kunnen op 2 manieren helpen:

Maandelijkse uitkering

•    Bedoeld voor het dagelijkse levensonderhoud.
•    Als aanvulling op het bedrijfsinkomen en overig gezinsinkomen tot de bijstandsnorm.
•    Als renteloze lening gedurende 12 maanden die achteraf wordt berekend.

Bedrijfskapitaal lenen

•    Voor het in stand houden van een levensvatbaar bedrijf
•    Voor investeringen of voor herfinanciering van kortlopende schulden
•    Als rentedragende lening met een maximumbedrag per bedrijf.

Hulp bij stoppen met ondernemen

Naast juridisch en fiscaal advies van onze medewerkers kun je tijdens deze periode een Bbz uitkering krijgen. Na het stopzetten van het bedrijf kun je eventueel recht hebben op een IOAZ uitkering of een bijstandsuitkering. Vraag dit aan voordat je stopt met jouw onderneming