Ook als je weinig geld hebt kunnen je kinderen meedoen aan sport, muziek, dans of toneel. Stichting Leergeld Het Hoogeland helpt je daarbij. Ze regelen je aanvraag en zorgen dat de vereniging van je kind betaald krijgt.

Dit zijn de regels

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Ook mag je niet teveel spaargeld of dure spullen hebben. Hieronder staat hoeveel precies. Alle bedragen zijn netto.

Zoveel geld mag je hebben

Jouw huishoudenInkomen per maandSpaargeld en waarde spullen
Ik woon alleen met kinderen€ 1.541,-€ 15.150,-
Ik ben getrouwd of woon samen€ 2.201,-€ 15.150,-

Wat telt mee als inkomen?

Bijvoorbeeld salaris, alimentatie, AOW of een teruggave van de Belastingdienst. Inkomen voor een bepaald doel telt niet mee. Denk aan toeslagen van de Belastingdienst of kinderbijslag.

Dit kun je krijgen

Voor sport kan maximaal € 300,- meebetaald worden. Voor muziek, dans en toneel is dat € 500,-. Beide bedragen zijn per kind en per jaar. Het is bedoeld voor lessen, kleding en spullen.