Groenstrook kopen

Ligt er naast je huis een groenstrook van de gemeente die niemand gebruikt? En die verder ook geen functie heeft? Onder voorwaarden kun je het misschien kopen als tuingrond.

Snippergroen

Zo’n stukje groen zonder functie heet ook wel snippergroen. Snippergroen houden we graag zoveel mogelijk openbaar. Je mag snippergroen dus niet zomaar zonder toestemming gebruiken. Wel kun je het soms van de gemeente kopen.

Nieuwe aanvragen later in behandeling

Het gaat goed met kavelverkopen in onze gemeente. Bijna alle kavels in de dorpen zijn uitverkocht. Daarom willen we meer nieuwe kavels gaan aanbieden in verschillende dorpen. Om dit te kunnen doen nemen we voorlopig geen nieuwe aanvragen om groenstroken in behandeling. Je kunt wel alvast een aanvraag doen. De aanvragen tot en met 3 mei 2023 zijn in behandeling.

Voor spoedsituaties kun je contact opnemen met team Grondzaken via bouwkavels@hethogeland.nl of 088 - 345 88 88.

Aanvragen

Lees de voorwaarden voordat je een aanvraag doet.

Voorwaarden

 • Je bent woningeigenaar. Huurders kunnen geen snippergroen kopen.
 • De grond grenst direct aan jouw huis of tuin en is een deel van de openbare ruimte.
 • Je mag de grond alleen gebruiken als tuingrond. 
 • Omwonenden hebben geen grote nadelen door de verkoop. De grond van buren of van de gemeente mag bijvoorbeeld niet worden ingesloten.
 • De verkoop heeft geen nadelige gevolgen voor het landschap, de natuur of het verkeer.
 • De verkoop heeft geen nadelige gevolgen voor kabels en leidingen. De gemeente vraagt kabel- en leidinginformatie aan bij het kadaster en deelt dit met de koper.
 • Bij snippergroen groter dan 50 m2 laat de gemeente een bodemonderzoek doen. De koper betaalt dit onderzoek. Als blijkt dat de grond vuil is dan neemt de gemeente maatregelen.
 • De koper houdt rekening met de regels die voor de grond gelden. Zoals regels uit bestemmingsplannen.
 • Na de verkoop zorgt de koper voor het beheer en onderhoud van de tuingrond.

Verder gelden de 'Algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Het Hogeland voor onroerende zaken'.

Koopovereenkomst

De gemeente stelt de koopovereenkomst op. De aktepassering (de officiële overdracht van de grond) gebeurt bij de notaris. De koper kiest de notaris.

Snippergroen huren

Snippergroen kun je niet huren. Behalve als we de groenstrook niet kunnen verkopen. In dat geval kunnen huurders en woningeigenaren zo'n groenstrook soms huren. De gemeente blijft dan eigenaar van de grond. Je mag de groenstrook alleen gebruiken als tuingrond. De gemeente stelt een huurovereenkomst op. De overeenkomst eindigt als de huurder verhuist. Hiervoor gelden de ‘Algemene voorwaarden in gebruik geven of verhuren van stroken grond’.

Bekendmakingen

De gemeente moet bekendmaken welke groenstroken worden verkocht. Zo krijgt iedereen een eerlijke kans om grond van de gemeente te kopen.

Ga naar de bekendmakingen.

Kosten

 • Kopen: € 35 per m2 kosten koper (notariskosten, kadastrale kosten, overdrachtsbelasting en bodemonderzoekkosten komen hier nog bij). Hou ook rekening met andere kosten, zoals onroerende zaakbelasting.
 • Huren: € 3,50 per m2 per kalenderjaar.