Plan grondverhuur/opstalrecht voor opvangplekken vluchtelingen

De gemeente is van plan om grond te verhuren en opstalrecht te verlenen aan het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers).

Het gaat om de volgende plekken:

  • Uithuizen, bij de Dingeweg. Kadastrale gegevens: gemeente Uithuizermeeden, sectie K, nummer 184 (gedeeltelijk). Grootte: ongeveer 10.951 m2.
  • Schouwerzijlsterweg, vroegere sportveld. Kadastrale gegevens: gemeente Winsum, sectie H, nummer 386 en 28. Grootte: ongeveer  9.534 m2.

Reden

De grond is nodig voor 2 opvangplekken voor Afghaanse vluchtelingen. We vinden het noodzakelijk om deze vluchtelingen onderdak te bieden. Daarom geven we uitvoering aan de bestuursovereenkomst van de gemeente en het COA. Het plan tot verhuur met zakelijk recht van opstal is het gevolg van deze bestuursovereenkomst.

Het COA is verantwoordelijk voor voldoende opvangplekken voor asielzoekers. Dat staat in de Wet Centraal Orgaan Asielzoekers. Daarom vindt de gemeente dat het COA de enige serieuze belangstellende is voor deze stukken grond.

Bezwaren

Belangstellenden die bezwaren hebben tegen dit plan kunnen een kort geding (een snelle en voorlopige beslissing) aanvragen. Dat kan tot en met 3 oktober 2022 bij de rechtbank Noord-Nederland. Als er geen kort geding komt dan mag de gemeente de grond verhuren/opstalrecht verlenen aan het COA


Met deze bekendmaking geeft de gemeente Het Hogeland uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).