Elke jeugdsoos in Het Hogeland kan geld van de gemeente krijgen. Dit noemen we subsidies en je vraagt het aan met DigiD. Er is een subsidie waarmee je activiteiten kunt organiseren en er zijn 3 jaarsubsidies: algemeen, maatwerk en Goed bezig!

Over de subsidies

Let op: de jaarsubsidies kun je alleen in de maand februari aanvragen. Activiteitensubsidie kun je het hele jaar door aanvragen. Lees goed waar elke subsidie voor is en wat je mee moet sturen. Alle subsidies vraag je aan met DigiD.

Activiteitensubsidie

Heb je als jeugdsoos een activiteit gepland? Dan kun je van tevoren deze subsidie aanvragen. De activiteit moet 1 of meer van de volgende doelen hebben:

  • Jeugd en jongeren helpen met hun persoonlijke ontwikkeling.
  • Jeugd en jongeren helpen met problemen die ze meemaken.
  • Wonen en leven in de gemeente Het Hogeland fijner maken.
  • Het bestuur van de jeugdsoos aan meer kennis en ervaring helpen.
  • Meer samenwerking tussen jeugdsozen of met andere organisaties (cultuur, sport en sociaal).

Je kunt het hele jaar door aanvragen. Stuur een begroting van de activiteit mee.

Jaarsubsidie: algemeen

Deze subsidie hoef je niet voor een speciaal doel aan te vragen. Je kunt het 1x per jaar aanvragen. Let wel op dat je alleen in de maand februari kunt aanvragen. Je kunt maximaal € 750 krijgen. Stuur een activiteitenplan 2024 en de jaarrekening 2023 mee.

Jaarsubsidie: maatwerk

Dit is een vergoeding voor als je jeugdsoos vorig jaar meer uitgaven dan inkomsten heeft gehad. Je kunt het 1x per jaar aanvragen. Let wel op dat je alleen in de maand februari kunt aanvragen. Je kunt maximaal € 2500 krijgen. Stuur een activiteitenplan 2024 en de jaarrekening 2023 mee.

Jaarsubsidie: goed bezig

Houdt iedereen zich aan de huisregels en ga je daar als jeugdsoos verstandig mee om? Dan ben je goed bezig en kun je deze subsidie 1x per jaar aanvragen. Let wel op dat je alleen in de maand februari kunt aanvragen. Je kunt maximaal € 250 krijgen.

Eerste keer subsidie?

Als je voor het eerst subsidie aanvraagt stuur dan ook nog dit mee:

  • Geldige statuten.
  • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • Een bewijs dat het IBAN op naam van de aanvrager staat.

Subsidieregeling

Deze subsidies zijn vastgelegd in de Subsidieregeling Jeugdsozen 2024-2028