Organisaties voor kinderopvang kunnen subsidie aanvragen voor peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie.

Welke subsidies

Er zijn 3 soorten subsidie. De manier waarop de gemeente kinderopvang regelt en uitvoert staat in het Beleid uitvoering gemeentelijke taken Wet kinderopvang en in de Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Subsidie peuteropvang

Voor opvang van peuters die geen kinderopvangtoeslag van de belastingdienst krijgen.

Subsidie voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor een speciaal leerprogramma voor peuters met een taalachterstand. Indicatie voor VVE gaat via de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Subsidie kwaliteitskader voorschoolse educatie

Voor activiteiten die nodig zijn om te voldoen aan het kwaliteitskader voorschoolse educatie.

Aanvragen

Stuur een declaratie mee

Gebruik daarvoor ons rekenformulier. U kunt deze opvragen via het algemene telefoonnummer of e-mailadres. Gebruik voor het invullen van het rekenformulier de juiste gegevens uit de VNG adviestabel.

Vaststelling achteraf

Voor de subsidies peuteropvang en voorschoolse educatie vraag je achteraf vaststelling aan met het aanvraagformulier subsidievaststelling kinderopvangorganisaties.