Subsidie voor kinderopvangorganisaties

Organisaties voor kinderopvang kunnen subsidie aanvragen voor peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie.

  • Subsidie peuteropvang: voor peuters die geen kinderopvangtoeslag van de belastingdienst krijgen.
  • Subsidie voor- en vroegschoolse educatie (VVE): voor een speciaal leerprogramma voor peuters met een taalachterstand. Indicatie voor VVE gaat via de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD).
  • Subsidie kwaliteitskader voorschoolse educatie: voor activiteiten die nodig zijn om te voldoen aan het kwaliteitskader voorschoolse educatie.

Aanvragen

Meesturen

Een declaratie per kwartaal (gemaakt in Excel) zoals in de voorbeelden. Het rekenformulier voor deze declaraties kunt u telefonisch of per e-mail opvragen: 088 - 345 88 88, gemeente@hethogeland.nl. Gebruik voor het invullen van de juiste gegevens de VNG adviestabel:

 

Vaststelling achteraf

Voor de subsidies peuteropvang en voorschoolse educatie vraagt u achteraf vaststelling aan met het aanvraagformulier subsidievaststelling kinderopvangorganisaties.