Subsidie voor kinderopvangorganisaties

Organisaties voor kinderopvang kunnen subsidie aanvragen voor peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie.

  • Voor peuters die niet onder de Kinderopvangtoeslag van de belastingdienst vallen is er peuterspeelzaalsubsidie.
  • Peuters met een taalachterstand kunnen een speciaal leerprogramma volgen: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Indicatie voor VVE gaat via de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD).
  • De kinderopvangorganisatie vraagt de subsidie voor peuteropvang of voor VVE aan bij de gemeente.

Meesturen

U moet met de aanvraag per kwartaal een declaratie (gemaakt in Excel) meesturen, zoals in de voorbeelden staat aangegeven. Het rekenformulier voor deze declaraties kunt u telefonisch of per e-mail opvragen: 088 - 345 88 88, gemeente@hethogeland.nl.

Gebruik voor het invullen van de juiste gegevens de VNG adviestabel: