Organisaties voor kinderopvang kunnen subsidie aanvragen voor peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie.

  • Subsidie peuteropvang: voor peuters die geen kinderopvangtoeslag van de belastingdienst krijgen.
  • Subsidie voor- en vroegschoolse educatie (VVE): voor een speciaal leerprogramma voor peuters met een taalachterstand. Indicatie voor VVE gaat via de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD).
  • Subsidie kwaliteitskader voorschoolse educatie: voor activiteiten die nodig zijn om te voldoen aan het kwaliteitskader voorschoolse educatie.

Aanvragen

Meesturen

Een declaratie per kwartaal (gemaakt in Excel). Het rekenformulier voor deze declaraties kunt u telefonisch of per e-mail opvragen: 088 - 345 88 88, gemeente@hethogeland.nl. Gebruik voor het invullen van de juiste gegevens de VNG adviestabel:

 

Vaststelling achteraf

Voor de subsidies peuteropvang en voorschoolse educatie vraag je achteraf vaststelling aan met het aanvraagformulier subsidievaststelling kinderopvangorganisaties.