Subsidie erfafscheiding langs kerkepaden

Woont u aan een kerkepad in Warffum en wilt u uw erfafscheiding veranderen of opknappen? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De helft van de kosten van materiaal en plaatsing van de erfafscheiding. Elk adres krijg maximaal € 1.500. Er is in totaal € 20.000 beschikbaar.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

Stuur een e-mail naar kerkepaden@hethogeland.nl. Wij sturen u dan een aanvraagformulier en een brochure met voorbeelden van gewenste erfafscheidingen toe. Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar de gemeente. Met het ingevulde aanvraagformulier moet u meesturen:

  • ontwerp van de nieuwe erfafscheiding
  • offerte van de nieuwe erfafscheiding
  • foto van de bestaande situatie

Na goedkeuring van uw aanvraag krijgt u de helft van de subsidie op uw bankrekening. De andere helft krijgt u nadat de erfafscheiding is geplaatst of aangepast. Daarvoor stuurt u een foto van de nieuw geplaatste erfafscheiding en een bevestiging van de betaling van de rekening.

Belangrijkste voorwaarden

De erfafscheiding mag ouderwets of modern zijn. Van hout, steen, gietijzer of bijvoorbeeld groene hagen en planten. Het doel van de subsidieregeling is om de uitstraling en beleving van kerkepaden in Warffum te verbeteren.

  • Per adres kan 1 keer subsidie worden verleend.
  • De nieuwe erfafscheiding mag het kerkpad niet smaller maken. Houd bij een groene erfafscheiding rekening  met de breedte van de volgroeide beplanting is. Hekwerken mag u op de erfgrens plaatsen.
  • Doe een check of ook een omgevingsvergunning nodig is.
  • De erfafscheiding moet er binnen een half jaar staan. 
  • De erfafscheiding moet minimaal 6 jaar blijven staan.

Alle voorwaarden vindt u in de Subsidieregeling erfafscheiding langs kerkepaden Warffum.

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar Anton Wolthuis via kerkepaden@hethogeland.nl.
Of bel 088 - 345 88 88.