Noordpolderzijl

Samen met de inwoners werken we aan de verbetering van Noordpolderzijl

De geul in het haventje van Noordpolderzijl slibt regelmatig dicht. We kijken hoe we dit kunnen oplossen. Daarbij houden we ook rekening met een paar andere dingen die spelen bij Noordpolderzijl:

  • natuurversterking buiten de dijk;
  • verbetering van de zoetwatervoorziening voor de landbouw;
  • nog aantrekkelijker inrichting van Noordpolderzijl zelf.

Samenwerking

Gemeente, waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en LTO Noord werken samen aan de verbetering van Noordpolderzijl.

Gebiedsbijeenkomsten

Samen met de inwoners brengen we de kansen en mogelijkheden voor het hele gebied in kaart. In de zomer van 2022 komt er een advies voor de verschillende besturen over de haalbaarheid. En een planning voor het vervolg. Samen gaan we er voor zorgen dat Noordpolderzijl als unieke plek langs de Waddenkust behouden blijft.