Verbetering Noordpolderzijl

Noordpolderzijl is met een zeehaven, waddendijk, haven en kampeerplaats een belangrijke toeristische trekpleister in Het Hogeland. Bijvoorbeeld voor Wadlopers. De bijzondere waarde van dit gebied willen we bewaren en versterken.

't Zielhoes en camping

Gemeente Het Hogeland is eigenaar van café ’t Zielhoes, de haven, trekkershutten en kampeerplaatsen. Voor het beheer van de 5 trekkershutten, 6 camperplaatsen, 5 tentplaatsen en ongeveer 10 ligplaatsen hebben we in mei 2023 een overeenkomst afgesloten met Grounded Expedities.

Geul en haven

De geul in de haven van Noordpolderzijl slibt regelmatig dicht. Waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen, Groninger Landschap en gemeente Het Hogeland hebben de afgelopen jaren samen gekeken hoe de geul en haven met minder milieubelastende maatregelen open kunnen blijven. Op dit moment zien we geen haalbare mogelijkheden. Wel kunnen we het jaarlijks baggeren van de haven en geul verbeteren. Gemeente en waterschap zijn samen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de geul en de haven. De opgehaalde ideeën uit eerder onderzoek gebruiken we om het baggeren, ploegen en spuien te verbeteren. Daarbij betrekken we de gebruikers en andere beheerders in het gebied zoveel mogelijk. Het Groninger landschap kijkt hoe met de bestaande dijksloten de hoeveelheid water groter kan worden zodat de doorspoeling verbetert.