Nieuwbouw Zuidwolde

In Zuidwolde zien we ruimte om 15 tot 20 nieuwe woningen te bouwen. Doel is meer woonmogelijkheden voor ouderen en jongeren/starters.

Aanleiding

Zuidwolde telt meer tweepersoonshuishoudens en meer ouderen dan gemiddeld. En het aantal huishoudens in Zuidwolde stijgt. Ook zijn er te weinig woningen die geschikt zijn voor ouderen. Daarom willen we in Zuidwolde extra woningen bouwen. Een deel van de nieuwbouwwoningen (5 tot 10 woningen) bouwen we als sociale huurwoningen.

Meedenken

KAW architecten heeft samen met de gemeente, Wierden en Borgen en Plaatselijk Belang Zuidwolde onderzoek gedaan naar geschikte nieuwbouwplekken. Daaruit zijn een aantal plekken naar voren gekomen. Inwoners kunnen hierover meedenken tijdens bijeenkomsten. Op 14 maart heeft KAW 8 mogelijke nieuwbouwplekken gepresenteerd. Ruim 100 mensen waren aanwezig. Op 8 juli 2024 was de tweede bijeenkomst. Je kunt de presentaties verderop nog bekijken.

In oktober 2024 presenteren we de nieuwbouwplekken die KAW adviseert aan de gemeente.

Presentaties

Reacties en vragen

Op en na de bijeenkomst op 14 maart 2024 hebben we veel reacties van bewoners gekregen over de voorgestelde nieuwbouwplekken. De meeste reacties waren positief. De reacties op de gepresenteerde nieuwbouwplekken waren wisselend. Ook zijn er nog nieuwe plekken genoemd. En er kwamen vragen over hoe we ervoor zorgen dat de nieuwbouw ook echt voor de inwoners van Zuidwolde is. KAW heeft alle reacties meegenomen in het verdere onderzoek naar nieuwbouwplekken. Samen met de gemeente en Plaatselijk Belang Zuidwolde is KAW gekomen tot een kleiner aantal kansrijke nieuwbouwplekken. Daarbij hebben we ook gekeken naar welk soort woningen op welke plek het meest geschikt zijn.

Planning

 • 14 maart 2024
  Eerste dorpsbijeenkomst
 • Maart/april 2024
  Vragen en opmerkingen inwoners verwerken
 • 8 juli 2024
  Tweede dorpsbijeenkomst
 • Oktober 2024
  Derde dorpsbijeenkomst
  KAW stelt eindrapport op en geeft advies aan de gemeente