Eenrum, De Kleine Plantage

Op het terrein van kwekerij De Kleine Plantage aan de Handerweg 1 in Eenrum maken we de bouw van 9 woningen mogelijk. Ook mag 1 bedrijfswoning veranderen in een woning.

Over de woningen

De woningen zijn bedoeld voor jongeren, ouderen, alleenstaanden, samenwonenden, werkenden en niet- werkenden. Duurzaamheid, aandacht voor elkaar en respect voor privacy staan hierbij centraal. 

Woonerf De Kleine Plantage is een plan van de Stichting Vormen van Wonen en de eigenaren van kwekerij De Kleine Plantage. Mail voor meer informatie naar erf.plantage@gmail.com of naar c.h.m.lutz@rug.nl

Nieuw bestemmingsplan

Om het plan mogelijk te maken hebben we een ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Daarin staat wat er in het gebied mag gebeuren. Waar bijvoorbeeld woningen mogen staan en welke grond bedoeld is voor straten en groen. Tot 20 mei 2022 kon iedereen daarop reageren door een zienswijze te geven. We hebben 1 zienswijze ontvangen. De gemeenteraad moet het bestemmingsplan nog vaststellen. Bij de vaststelling beslist de gemeenteraad ook over de zienswijze.

 

Groene omgeving

In het bestemmingsplan hebben we aandacht voor de uitstraling van het woonerf. We bewaren en versterken de sfeer van de kwekerij zoals die nu is. De woningen worden als één woongemeenschap met elkaar verbonden. Ze komen te staan in de groene omgeving van een grote tuin met hagen en verschillende bomen.

Milieu

We hebben gekeken of het plan belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Dat is niet het geval. Meer hierover leest u bij de zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling (milieu-effectrapportage) in de toelichting van het bestemmingsplan.