Oosterstraat en omgeving Warffum

Inwoners van Warffum hebben aangegeven dat er zorgen zijn over de situatie in de Oosterstraat. Bijvoorbeeld over snelheid, gevaarlijke situaties en veel landbouw- en vrachtverkeer. Daarom hebben we een ontwerp gemaakt voor een nieuwe inrichting van de Oosterstraat en een deel van de Stationsweg.

Belangrijke punten in het ontwerp

  • veiligheid voor alle weggebruikers
  • duidelijke inrichting
  • voldoende parkeergelegenheid
  • toegang naar Oosterstraat
  • landbouw en vrachtverkeer
  • goede en veilige bereikbaarheid Op Roakeldaisterrein en toekomstig dorpshuis
  • groen
  • beschermd dorpsgezicht en museumgebied

Werkgroep

Het ontwerp hebben we samen met de werkgroep voor de herinrichting Oosterstraat e.o. gemaakt. In de werkgroep zitten mensen namens inwoners, landbouwers, ondernemers, Dorpsbelangen, Stichting Eigendom Dorpshuis Warffum, Openluchtmuseum Het Hoogeland en de gemeente.

Definitief ontwerp

Samen met de werkgroep en met het Comité Ruimtelijke Ordening Warffum hebben we het eerste ontwerp aangepast. Daarbij hebben we rekening gehouden met opmerkingen en wensen van omwonenden. De meeste reacties gingen over het ‘afdwingen’ van 30 km/u en veiligheid van alle verkeersdeelnemers. Daarom hebben we in het definitieve ontwerp extra snelheidsremmende maatregelen opgenomen (wegversmallingen). De asfaltweg krijgt aan beide zijden smalle stroken met klinkers. Hierdoor lijkt de weg smaller en krijgt de weg meer sfeer en karakter. Ook komt er op een aantal plaatsen belijning om over te steken. En komt een deel van de huidige paaltjes op de stoep terug. Met deze inrichting moedigen we 30km/uur aan. Voetgangers krijgen meer ruimte. De inrichting wordt dorpser, waarbij alle verkeersstromen er nog altijd door kunnen. De werkgroep en het comité hebben het aangepaste ontwerp met hun achterban besproken. Daarna is het besproken in een bijeenkomst met de gemeente. Samen hebben we het definitieve ontwerp gemaakt. U kunt het hier online bekijken.

En nu?

De gemeente gaat nu verder met het uitwerken van de details. En met het aanbesteden van de werkzaamheden. De uitvoering start naar verwachting eind augustus 2022 en duurt ongeveer 4 maanden. 

Meer weten?

Vragen, feedback of ideeën kunt u mailen naar gemeente@hethogeland.nl. Vermeld in het onderwerp: Herinrichting Oosterstraat e.o. Warffum.

Onderzoeksrapport

We kregen veel vragen en opmerkingen van inwoners over het eerste ontwerp. Daarom hebben wij onafhankelijk bureau Buro Hollema gevraagd om te helpen. Na een onderzoek heeft het bureau een rapport gemaakt. Daarin staat hoe het ontwerp tot stand gekomen is en wat de gemeente heeft gedaan om inwoners en andere partijen mee te laten denken. En hoe we beter kunnen laten zien hoe de nieuwe situatie wordt. Wilt u het rapport bekijken? Vraag het rapport dan aan. Wij sturen het rapport dan naar u toe.