Inwoners van Warffum hebben aangegeven dat er zorgen zijn over de situatie in de Oosterstraat. Bijvoorbeeld over snelheid, gevaarlijke situaties en veel landbouw- en vrachtverkeer. Daarom krijgen de Oosterstraat en een deel van de Stationsweg een nieuwe inrichting.

De aannemer is volop aan de gang. De nieuwe lijnen in de weg beginnen al goed zichtbaar te worden. De weg wordt op dit moment opnieuw opgebouwd. In de tweede week van april krijgt de weg een nieuwe wegdek. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het weer. We verwachten dat de weg op 28 april 2023 klaar is. Daarna moeten we de laatste details afmaken. Bijvoorbeeld het plaatsen van de paaltjes langs de weg. Dit doen we in overleg met de werkgroep.

Planning

Afhankelijk van het weer:

 • 28 april 2023: klaar
 • tweede week april 2023: aanleg wegdek
 • 9 januari 2023: vervolg straatwerk vanaf provinciale weg tot kruising Noorderstraat
 • 23 december 2022 - 8 januari 2023: kerstvakantie (weg blijft gesloten voor doorgaand verkeer)
 • 13 december 2022: start straatwerk vanaf provinciale weg tot kruising Noorderstraat
 • 5 - 12 december 2022: frezen en asfalt aanbrengen vanaf Oosterstraat 15 tot kruising naar het station
 • 28 november 2022: frezen en asfalt aanbrengen vanaf Provinciale weg tot Oosterstraat 15

Koninklijke Sjouke Dijkstra uit Leek voert het werk uit. Omwonenden hebben een brief met praktische informatie ontvangen. Direct aanwonenden hebben een uitnodiging gekregen voor een bouwkundige opname.

Over het ontwerp

Belangrijke punten in het ontwerp zijn:

 • veiligheid voor alle weggebruikers
 • duidelijke inrichting
 • voldoende parkeergelegenheid
 • toegang naar Oosterstraat
 • landbouw en vrachtverkeer
 • goede en veilige bereikbaarheid Op Roakeldaisterrein en toekomstig dorpshuis
 • groen
 • beschermd dorpsgezicht en museumgebied

We hebben het ontwerp samen met de werkgroep voor de herinrichting Oosterstraat e.o. gemaakt. Daarin zitten mensen namens inwoners, landbouwers, ondernemers, Dorpsbelangen, Stichting Eigendom Dorpshuis Warffum, Openluchtmuseum Het Hoogeland en de gemeente. Met de werkgroep en met het Comité Ruimtelijke Ordening Warffum hebben we het eerste ontwerp aangepast. De werkgroep en het comité hebben het aangepaste ontwerp met hun achterban besproken. Daarna is het besproken in een bijeenkomst met de gemeente. Samen hebben we het definitieve ontwerp gemaakt. Daarin hebben we rekening gehouden met opmerkingen en wensen van omwonenden:

 • Extra snelheidsremmende maatregelen (wegversmallingen).
 • Smalle stroken met klinkers aan beide zijden van de asfaltweg. Hierdoor lijkt de weg smaller en krijgt de weg meer sfeer en karakter.
 • Op een aantal plaatsen belijning om over te steken.
 • Een deel van de paaltjes op de stoep komt terug.
 • Meer ruimte voor voetgangers. De inrichting wordt dorpser, waarbij alle verkeersstromen er nog altijd door kunnen.

Meer weten?

Vragen, feedback of ideeën kunt u mailen naar gemeente@hethogeland.nl. Vermeld in het onderwerp: Herinrichting Oosterstraat e.o. Warffum.

Provincie Groningen en Nationaal Programma Groningen hebben meebetaald aan dit project.