Verkoop gemeentelijke gebouwen

Om geld te besparen bekijken we de mogelijkheden om gemeentelijke gebouwen te verkopen.

We willen een aantal gebouwen verkopen. Voordat we dat doen kijken we naar verschillende dingen. Bijvoorbeeld naar de ontstaansgeschiedenis of het plaatselijke belang. Sommige panden worden verhuurd of zijn onderdeel van bouwplannen. We bekijken per gebouw wat de mogelijkheden zijn. Daarbij houden we rekening met de invloed van verkoop op de inwoners.

Welke gebouwen?

Verder hebben we ook verkoopplannen voor:

  • Basisschool Regenboog in Leens
  • Basisschool Roodschoul in Roodeschool