Nationaal Programma Groningen investeert ook in de gemeente Het Hogeland in het behouden en versterken van de leefbaarheid en kansen voor de toekomst. Verschillende regionale en lokale projecten vinden plaats binnen onze gemeentegrenzen.

De projecten

Alle links gaan naar de website van Nationaal Programma Groningen waar je meer over de projecten kunt lezen.

Projecten die worden uitgevoerd

Nieuw Roakeldais

Het vernieuwen van het activiteitenterrein in het dorp Warffum.

Werelderfgoedcentrum Waddenzee

Een haven voor partijen die de Waddenzee gezond houden. In het Werelderfgoedcentrum zie, voel, hoor en proef je het bijzondere ecosysteem van de Wadden.

Kunstcentrum De Ploeg

Het Hogeland toeristisch aantrekkelijker maken door een kunstcentrum te realiseren met werken van Groninger Ploegkunstenaars en een impuls te geven aan de dorpsvernieuwing van Wehe den Hoorn.

Centrumplan Leens

Met het project Centrumplan Leens wil de gemeente samen met de Regiegroep Leens het centrum en de regiofunctie van Leens versterken.

Waterwerken Zoutkamp

Het project Waterwerken Zoutkamp moet Zoutkamp en het achterland beschermen tegen het water en biedt kansen op het gebied van toerisme.

Centrumplannen Het Hogeland

Een mooier resultaat bereiken op de centrumplannen van Bedum, Winsum, Uithuizen en Uithuizermeeden door levendige winkelcentra te creëren in combinatie met zorg en culturele voorzieningen.

Tijd voor toekomst

Tijd voor Toekomst helpt scholen hun aanbod te verbreden, verbeteren en verrijken met een verrijkte schooldag.

Projecten die worden voorbereid

Herontwikkeling Tocamaheerd

Het ontwikkelen van Tocamaheerd als toeristische trekpleister en educatief praktijkopleidingscentrum.

Projecten die klaar zijn

Enne Jans Heerd

Herbestemming van de monumentale boerderij en de omliggende wierde Maarhuizen tot een openbare plek voor cultuur- en natuurbeleving.

Vakland het Hogeland

Vakland Het Hogeland geeft alle inwoners van de gemeente Het Hogeland de mogelijkheid om zich (verder) te ontwikkelen op verschillende vakgebieden

Wijkaanpak Ripperdadrift Uithuizen

Met inwoners van de wijk Ripperdadrift in Uithuizen zijn speelgelegenheden aangeboden voor de jeugd.

Trapsgewijs terras Mensingeweer

In Mensingeweer is een trapsgewijs terras gecreëerd achter het dorpshuis.

Spelen, ontmoeten en bewegen in Zoutkamp

In Zoutkamp is een speelplek voor iedereen gerealiseerd. De beweeg- en speeltuin creëert een centrale plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

Hoogholtje Maarhuizen

Met het realiseren van een voetgangersbrug (hoogholtje) over het Mensingeweersterloopdiep bij Maarhuizen zijn extra wandelmogelijkheden ontstaan met ommetjes rondom Mensingeweer en Winsum.

Herinrichting Oosterstraat Warffum

De openbare ruimte in de Oosterstraat in Warffum opnieuw inrichten voor een aantrekkelijkere leef- en woonomgeving.

Beschermd wonen in Uithuizen

In Uithuizen werken drie zorginstellingen en Woonzorg Nederland samen in het aanbieden van zorg.