In het Lokaal Programmaplan Kop op ’t Hogeland beschrijven wij plannen en projecten die ervoor moeten zorgen dat inwoners gelukkig kunnen wonen, werken en leven in onze gemeente. We krijgen daarvoor steun van het Nationaal Programma Groningen.

Over het plan

In ons Lokaal Programmaplan hebben we 6 onderwerpen bepaald:

 • Toekomstbestendige bedrijvigheid
  We werken aan een gezonde economie.
 • Wonen & Leven op de Wierden
  We willen een prettige leefomgeving.
 • Zorgen voor & met elkaar
  We willen dat alle inwoners gezond blijven.
 • Het Hogeland goed verbonden
  We zetten ons in voor een goede bereikbaarheid.
 • Leven Lang Ontwikkelen
  We ontwikkelen kennis en vakmanschap.
 • Pronkjewailen op ’t Hoogelaand
  We zijn trots op onze omgeving en natuur.

Actueel gemaakt

Eind 2022 is de gemeente Het Hogeland gestart met de actualisatie van haar Lokaal Programmaplan 2020-2023. Hiermee voldoet de gemeente aan de eis om het Lokaal Programmaplan gedurende de looptijd van Nationaal Programma Groningen te actualiseren. Voor de uitvoering van het Lokaal Programmaplan 2023-2030 heeft de gemeente Het Hogeland de beschikking over het derde trekkingsrecht van € 18,7 miljoen. Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid dat de middelen uit het 4e trekkingsrecht bij onze gemeente wordt belegd.

In het vernieuwde programmaplan blijven de oorspronkelijke programmalijnen staan, maar de gemeente zet niet meer in op iedere programmalijn vanuit de middelen van Nationaal Programma Groningen.

Om de kwaliteit van brede welvaart te vergroten voor de Hogelandsters zet de gemeente Het Hogeland vanuit Nationaal Programma Groningen in op programmalijnen 1 en 6, Toekomstbestendige bedrijvigheid en Pronkjewailen op ‘t Hoogeland. Dat betekent niet dat de overige 4 programmalijnen vervallen. Onze gemeente blijft bij alle 6 programmalijnen actief verbonden, zowel aan bestuurlijke als provinciale tafels. Bij de programmalijnen 1 en 6 zijn de beoogde resultaten ook aangescherpt.