Het Boterdiep Westzijde

Het Boterdiep Westzijde in Bedum wordt opnieuw ingericht. U kunt het plan bekijken op de website uwprojectinbeeld.nl van advies- en ingenieursbureau Atensus.

Wat de bewoners vinden

Bewoners hebben meegedacht over de herinrichting. Dat kon tijdens een bewonersbijeenkomst en in een speciale klankbordgroep. Omwonenden gaven aan welke verbeteringen zij belangrijk vinden. Zij willen het Boterdiep meer ‘beleefbaar’ maken. En dat de straat verkeersluw wordt gemaakt. Dit hebben we verwerkt in het plan. We verwachten dat de herinrichting rond de zomer van 2022 klaar is.