Vreemdelingenpaspoort

Woont u in Nederland en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? En geen vluchtelingenstatus? Dan heeft u een vreemdelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt. Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort gaat u naar het gemeentehuis. U betaalt bij het aanvragen en krijgt bericht als uw document klaar ligt.

Meenemen

Als u 18 jaar of ouder bent

 • uw verblijfsvergunning
 • een pasfoto in kleur, let op de eisen
 • eventueel uw huidige paspoort of ander reisdocument, ook als ze zijn verlopen
 • bewijsstuk waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (weigeringsbrief)

Als u jonger dan 18 jaar bent

 • uw verblijfsvergunning
 • een pasfoto in kleur, let op de eisen
 • eventueel uw huidige paspoort of ander reisdocument, ook als ze zijn verlopen
 • bewijsstuk waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (weigeringsbrief)
 • een geldig identiteitsbewijs van beide ouders of voogden
 • toestemmingsformulier aanvraag reisdocument, ingevuld door beide ouders of voogden. Als de ouders of voogden bij de aanvraag aanwezig zijn kunnen ze persoonlijk aan de balie toestemming geven

Langere levertijd

Het vreemdelingenpaspoort heeft een langere levertijd dan andere reisdocumenten. Uw gegevens worden nagegaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het ministerie van Buitenlandse Zaken beslist hierna of u een vreemdelingenpaspoort krijgt.

Geldigheid

Uw vreemdelingenpaspoort is 5 jaar geldig of korter. Dit hangt af van uw verblijfsvergunning.

Kosten vreemdelingenpaspoort

 • € 56,55
 • Spoedaanvraag: € 107,45

Vreemdelingenpaspoort kwijt of gestolen

Bel de gemeente: 088 - 345 88 88.

Voorkom identiteitsfraude

Geef nooit zomaar een kopie van uw identiteitsbewijs af. Hiermee kan iemand op uw naam bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Kijk voor meer informatie over voorkomen van identiteitsfraude op de website van de Rijksoverheid. Daar leest u ook hoe u een veilige kopie kunt maken.