Gezondheidsverklaring

Hebt u een medische beperking of bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs vernieuwen? Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aanvragen? Dan hebt u een verklaring van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) nodig dat u geschikt bent om te rijden.

Kopen bij de gemeente

U kunt de Gezondheidsverklaring ook kopen bij de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Wat u moet weten

U hebt een gezondheidsverklaring nodig:

  • als u chronisch ziek bent of om andere medische redenen
  • als uw rijbewijs verloopt op of ná uw 75e verjaardag
  • bij een rijbewijs voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE, ook bij verlenging
  • bij omwisseling van een rijbewijs van de Nederlandse Antillen, Aruba of een land buiten de Europese Unie
  • bij rijbewijzen voor diplomatieke ambtenaren en hun gezinsleden
  • bij uw eerste rijbewijs, dit regelt uw rijschool

Wachttijden

Vraag uw gezondheidsverklaring tijdig aan bij het CBR. Kijk voor meer informatie over de wachttijden op de website van het CBR.

Blijven rijden met een verlopen rijbewijs

Sinds 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR. Bekijk de voorwaarden op de website van het CBR..

Medische keuring

Soms heeft u ook een medische keuring nodig. In dat geval vult de arts die u keurt, een apart deel in.

Kosten

€ 41,50