Subsidies voor startende ondernemers

Wilt u een bedrijf starten in de gemeente Het Hogeland? Dan zijn er verschillende startersfondsen waar u mogelijk gebruik van kunt maken.

Ondernemersimpuls Noord-Groningen

Bij dit startersfonds van de Economic Board Groningen kunt u een krediet tot € 100.000 aanvragen. Het Ondernemershuis Noord-Groningen voert de regeling uit en beoordeelt de plannen. Ook kan het Ondernemershuis u begeleiden bij het opstellen van een businessplan. Op de website van Economic Board Groningen staat hoe u dit krediet aan kunt vragen. U kunt zich hiervoor ook aanmelden via de bedrijvencontactpersonen van de gemeente Het Hogeland.

Groeifonds Economic Board Groningen

Dit Groeifonds is vooral bedoeld voor de grotere kredieten, maar ook startende ondernemers kunnen hier onder bepaalde voorwaarden gebruik van maken. Uw plan moet extra bedrijvigheid of werkgelegenheid opleveren in Noord-Groningen. Het betreft kredieten tot maximaal € 2,5 miljoen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de fondsmanagers van het Groeifonds via de Economic Board Groningen.

Microfinancieringskrediet Qredits

Dit is een landelijke kredietregeling voor starters waarbij u een krediet van maximaal € 50.000,- kunt aanvragen. Qredits stelt daarbij een haalbaar businessplan als voorwaarde.

Innovatiekrediet

U kunt als startend bedrijf in aanmerking komen voor een Starterslening voor innovatie in de vorm van een innovatiekrediet van het Ministerie van Economische Zaken. Lees meer op de website van het de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Starten vanuit een uitkeringssituatie

Wilt u vanuit een uitkeringssituatie (WW, bijstand of arbeidsongeschiktheid) een bedrijf starten? Werkplein Ability biedt u hiervoor een begeleidingstraject aan. Het UWV kent een specifieke regeling voor starters om gedurende een half jaar uw bedrijf zonder sollicitatieplicht te kunnen opzetten.