6 september 2023

Bedum krijgt bijenidylle

Bedum krijgt dankzij het Landschapscompensatieprogramma 380 KV een bijenidylle aan Ter Laan. De bijenidylle krijgt de naam Ter Laanster Toen. Ter Laan ligt aan de Wolddijk, een vroeg-middeleeuwse dijk ten noorden van de stad Groningen. Eerder stond hier een woning die door aardbevingsschade is afgebroken.

Over de bijenidylle

De bijenidylle wordt een bloemrijke plek met nieuwe beplanting voor bijen, vlinders, andere insecten en vogels. Ook plaatst Wierde en Dijk een picknickbank, samen met een informatiebord. Zo hebben fietsers en wandelaars een mooie plek om even uit te rusten tijdens hun tocht. Inwoners en bezoekers van Het Hogeland kun hier genieten van de omgeving.

Hoveniersbedrijf Tempel uit Middelstum is begonnen met de eerste werkzaamheden. Zoals het terreintje opschonen, snoeiwerk en zieke bomen rooien. Nieuwe struiken en bomen planten zij in het najaar aan. De bijenidylle is het eerste project in gemeente Het Hogeland dat vanuit het landschapscompensatieprogramma tot stand komt.

Vlinders en bijen

Vlinders en bijen hebben het moeilijk in Nederland omdat er steeds minder bloemrijke plekken zijn. Door de aanleg van een idylle verbetert dit. Wierde en Dijk gaat het gras op deze plek 3 keer per jaar maaien en haalt het maaisel daarna weg. Daardoor verschraalt de grond en krijgt het de voeding die het nodig heeft. Zo ontstaan er nieuwe kruiden. Samen met het overstaande riet ontstaat er dan een schuil- en broedplaats voor kleine zangvogels, een voedselplek voor zaad- en insectenetende vogels en misschien vleermuizen. 

Landschapscompensatieprogramma 380KV

  • Het merendeel van de kosten wordt betaald vanuit het landschapscompensatieprogramma 380KV. Dit programma is opgezet door provincie Groningen. Doel is om de landschappelijke gevolgen van de hoogspanningspalen goed te maken. Lees meer.
  • De overige bijdragen komen van de NAM, Enexis, De Olle Bongerd, Wierde en Dijk en het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum.
  • Het Algemeen Plaatselijke Bedum is de initiatiefnemer van dit project. 
  • Gemeente Het Hogeland verzorgde de aanvraag en het projectplan voor de bijenidylle. 
  • Bedum bij-vriendelijk verzorgt in de toekomst het onderhoud van de bijenidylle. Bedum bij-vriendelijk hoort bij de vereniging Wierde en Dijk voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen.