30 januari 2024

Werkplein Ability heet nu Ontwikkelplein Het Hogeland

Want deze naam past beter bij wat dit onderdeel van de gemeente doet: Hogelandsters die moeilijker aan werk komen helpen te ontdekken wat het beste bij hun past. En tegelijk zorgen dat ze meer zichzelf kunnen redden en geen uitkering meer nodig hebben.

Helpen met ontwikkelen en werk vinden

Via het Ontwikkelplein krijgen Hogelandsters die dat nodig hebben, begeleiding en ondersteuning in het vinden van passend werk. Zodat zij geen uitkering meer nodig hebben en zichzelf beter kunnen redden zonder de gemeente. Dit vraagt om veel samenwerking binnen het sociaal domein van de gemeente en met ondersteunende organisaties en ondernemers in onze gemeente en de regio.

Het werkgeversteam van Ontwikkelplein Het Hogeland gaat vanaf dit jaar in gesprek met ondernemers over mogelijkheden binnen hun bedrijf voor inwoners die zelf moeilijk aan het werk komen. Daarbij wordt een optimale match gemaakt tussen de kwaliteiten van de inwoner en de behoeften van de werkgever. 

Zakelijk partner

Werkplein Ability, en nu Ontwikkelplein, is sinds de herindeling in 2019 al een onderdeel van de gemeente. Naast de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet is zij zakelijk partner voor ondernemers, werkgevers en andere partijen. Vanuit Industrie & Diensten worden uiteenlopende producten van hout en metaal gemaakt. Ook levert het Ontwikkelplein diensten als catering, post en schoonmaak. 

Meer informatie

Op de pagina Werk en ontwikkeling staat meer informatie over wat het Ontwikkelplein allemaal doet. Nieuws rondom het Ontwikkelplein delen we op de social mediakanalen van de gemeente.