8 februari 2024

Toekomstagenda Lauwersmeer is klaar, nu verder samen aan de slag

Bewoners, boeren, natuurbeheerders, vissers en anderen hebben meegedacht over de toekomst van het Lauwersmeergebied. In de Toekomstagenda Lauwersmeer staat geschreven waar minstens de komende 10 jaar aan gewerkt gaat worden.

Over de Toekomstagenda

Het Lauwersmeer is een natuurgebied met unieke eigenschappen die we willen behouden en versterken. Voor het waterbeheer van Friesland en Groningen en de landbouw is het Lauwersmeer een belangrijk gebied. Het is bovendien een gebied waar mensen recreƫren, werken en verblijven.

Om de opgaven, ontwikkelingen en belangen van het gebied in kaart te brengen, is de Toekomstagenda Lauwersmeer (PDF 1,29MB) opgesteld. Omwonenden, agrariĆ«rs, natuurbeheerders, vissers en anderen hebben hierover meegedacht. Zo zijn voor de komende 10 jaar - en wellicht langer - de onderwerpen beschreven waaraan gewerkt gaat worden. 

Samenhang aangebracht

De ontwikkelingen in het Lauwersmeergebied voor natuur, water, klimaat, Nationaal Park, duurzame economie en toerisme worden in samenhang aangepakt. Ze zijn op een gebiedskaart aangegeven en samengebracht onder de volgende thema's:

  • Waterveiligheid en waterkwantiteit (hoeveelheid) met o.a. bescherming tegen overstromingen, afvoer van water en zorgen voor voldoende zoetwater
  • Waterkwaliteit en natuur met o.a vismigratie, zoet- en zout overgang, voorkomen oeverafslag.
  • Duurzame landbouw en visserij met o.a. inzicht krijgen in verzilting, agrarisch natuurbeheer en toekomstbestendige beroepsvisserij.
  • Ruimtelijke kwaliteit met o.a. het opstellen van een ruimtelijk ontwikkelingsplan. 
  • Kennis delen en ontwikkelen met o.a. voorlichting, educatie en wetenschap en doorontwikkeling van het Lauwersnest. 
  • Duurzame economie, duurzame recreatie en toerisme met o.a. marketing, verbetering en verduurzaming van het toeristisch aanbod en duurzame mobiliteit.  

Hoe verder

Per opgave is aangegeven welke organisaties verantwoordelijk zijn voor de aanpak. Gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zorgen voor financiering van het proces. Per project wordt aanvullende financiering georganiseerd. In de komende tijd wordt gekeken of er een gezamenlijk uitvoeringsprogramma volgt.