14 december 2023

Plan voor nieuw natuurgebied en natuurbegraafplaats bij Zuidwolde

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt voor een nieuw bestemmingsplan ‘Kardinge Groeit’. Het plan biedt ruimte voor natuurontwikkeling. En tussen Zuidwolde en Groningen wordt natuurbegraven mogelijk.

Ontwerpbestemmingsplan

In bestemmingsplannen staat wat er in een gebied mag gebeuren en hoe je gebouwen en grond mag gebruiken. De bestemming van het gebied bij Zuidwolde verandert van ‘Agrarisch’ naar ‘Natuur’.

Natuurbegraafplaats

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland willen dat maximaal 10% van een natuurbegraafplaats wordt gebruikt voor natuurgraven. Op 90% van de natuurbegraafplaats wordt dus niet begraven. Natuurbegraven Nederland verwacht dat over zo’n 40 jaar ongeveer 10.000 overledenen hun laatste rustplaats in de natuur hebben. Daarna draagt Natuurbegraven Nederland het natuurgebied over aan Natuurmonumenten. Die blijft het gebied onderhouden.

Inspraakavonden

De plannen zijn gemaakt samen met omwonenden en andere geïnteresseerden. Zo hebben Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland meerdere inspraakavonden georganiseerd. Betrokkenen en inwoners uit Beijum en Zuidwolde vormden uiteindelijk een werkgroep. Onder begeleiding van een landschapsarchitect is het ontwerp ontstaan. Hierin is onder andere rekening gehouden met het vrije uitzicht, een waterbuffer, het landschap en de geschiedenis van het gebied.

Groene zone

In het gebied van 38 hectare komt nieuwe natuur. Daardoor ontstaat een groene zone tussen Zuidwolde en de stad Groningen. Dat is goed voor de mix van open groen, bomen, planten en dieren in dit gebied. Het natuurgebied biedt ruimte voor inwoners van de stad en daarbuiten om te wandelen en te ontspannen. Als je in dit gebied wandelt zie je alleen maar natuur. Van de 38 hectare wordt maximaal 3 hectare gebruikt voor natuurgraven. Door het nieuwe natuurgebied komt er meer ruimte voor wateropvang en krijgt het gebied een belangrijke rol als waterbuffer. Daarnaast ontstaat er een verbinding tussen andere natuurgebieden zoals het Reitdiepdal en het Zuidlaardermeer. 

Wethouder Eltjo Dijkhuis is blij dat Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland aan een maatschappelijke behoefte voldoet: ‘We zien veel positieve ontwikkelingen in dit plan. Enerzijds biedt de natuurbegraafplaats de mogelijkheid voor een laatste rustplaats, midden in de natuur. Aan dit type begraven ontstaat steeds meer behoefte. Anderzijds zorgen de plannen voor meer natuur in dit gebied, een prettige plek waar mensen kunnen wandelen en ontspannen.’

Plan bekijken

Vanaf 15 december 2023 kun je het ontwerpbestemmingsplan bekijken:

Reageren

Van 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024 kan iedereen reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dat doe je door een zienswijze in te dienen. Stuur je schriftelijke zienswijze naar: Burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland, Postbus 26 9980AA Uithuizen. Vermeld in je reactie als onderwerp 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Kardinge Groeit'. Vermeld ook je naam en adres, de datum waarop je de zienswijze schrijft, waarom je een zienswijze schrijft en je handtekening. Wil je liever persoonlijk je zienswijze geven? Bel dan met met de heer F. van Loenen van het team Ruimtelijke Ordening - Beleid, telefoon 088-3458888.

Meer informatie

  • Natuurmonumenten en Natuurbeheer Nederland organiseren een informatieavond op 11 januari 2024.
  • Kijk voor meer informatie op www.kardingegroeit.nl