15 april 2024

Inloopbijeenkomst 20 april 2024: Een jaar na Nij Begun

In provinciehuis Groningen is op 20 april een inloopbijeenkomst. Onderwerp: 'Nij Begun', de kabinetsreactie op de gaswinningsenquête van de parlementaire enquêtecommissie. Hoe staat het een jaar na Nij Begun met de plannen voor Groningen en Noord-Drenthe?

Uitnodiging

De provincie Groningen, de gemeenten van Groningen en Noord-Drenthe en de waterschappen nodigen jou van harte uit voor deze eerste inloopbijeenkomst. Je krijgt meer informatie over de Nij Begun-plannen voor de toekomst van Groningen en Noord-Drenthe. En je kunt in gesprek gaan met bestuurders en medewerkers van verschillende overheidsorganisaties over je ideeën en wensen.

Waar en wanneer

Zaterdag 20 april 2024 tussen 10.30 en 13.30 uur in het provinciehuis in Groningen. 

Meer informatie en aanmelden

provinciegroningen.nl/nijbegun