14 september 2023

Groninger gemeenten in actie tegen misstanden op bedrijventerreinen 

De 10 Groningse gemeenten sluiten zich dit najaar aan bij de vastgoedcampagne van Meld Misdaad Anoniem (M.). Met de campagne wordt de vastgoedsector aangesproken om alert te zijn op ondermijnende criminaliteit en signalen door te geven aan M.. Ondermijning zijn alle illegale activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van legale bedrijven en diensten. Denk hierbij aan hennepteelt en mensenhandel. Gemeenten in Groningen leggen de focus op bedrijventerreinen. Ze gaan in de campagneperiode het gesprek aan met zoveel mogelijk makelaars en verhuurders van panden op bedrijventerreinen. De campagne biedt hen informatie om signalen van ondermijning te herkennen en stimuleert hen om misstanden te melden.

Regionale aanpak

Alle gemeenten in de provincie Groningen doen mee met de campagne in de periode september t/m december 2023 en zijn aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Het is een regionale aanpak om ondermijning in de vastgoedsector tegen te gaan. De aanpak is een vervolg op de aanbeveling van de rapporten van Tops & Van der Torre (2023 Ondermijning in het Ommeland en 2022, Groningse Praktijken) om meer oog te hebben voor activiteiten op bedrijventerreinen. 

Misbruik vastgoed

Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Hierdoor neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid in een buurt af en zorgt voor oneerlijke concurrentie voor ondernemers. Met de campagne maken we medewerkers in de vastgoedbranche alert op het herkennen van signalen van criminaliteit. Denk hierbij aan contante betalingen en vreemde geuren. M. biedt een anonieme en veilige plek om deze signalen te melden. 

Anoniem melden

Vastgoedmedewerkers kunnen misstanden melden bij het onafhankelijke meldpunt Meld Misdaad Anoniem (M.). Melden bij M. is altijd anoniem. M. ziet bijvoorbeeld geen telefoonnummers, neemt geen gesprekken op en noteert geen herleidbare gegevens. Als er slechts één getuige is, maakt M. geen melding. Anoniem is dus ook echt anoniem.