8 december 2023

Eerste resultaten goede samenwerking voetbalclubs en gemeente Het Hogeland

Nadat vorig jaar vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen in gemeente Het Hogeland aan de bel trokken omdat ze ontevreden waren over de samenwerking met de gemeente, zijn daar het afgelopen jaar positieve veranderingen in gekomen. Op donderdag 7 december tekenden vertegenwoordigers van de clubs en wethouders Stefan van Keijzerswaard en Karen Hansems een ‘overeenkomst onderhoud voetbalverenigingen’. Hierin staat op basis van de behoeften van de individuele clubs vastgelegd welke verantwoordelijkheden voor het onderhoud bij wie liggen.

Vorig jaar voelden de achttien voetbalverenigingen in gemeente Het Hogeland zich niet gehoord door de gemeente en trokken daarom aan de bel. Ze waren niet tevreden over de samenwerking na de herindeling van de gemeente. Aandachtspunten waren de harmonisatie, communicatie en het onderhoud aan velden en gebouwen.

Inmiddels zijn de voetbalverenigingen erg te spreken over de samenwerking. FC LEO voorzitter Arjen Fledderman bevestigt de goede samenwerking: “Het is fijn om gehoord te worden. Vorig jaar hebben we aan de boom geschud, maar nu trekken we samen op en zowel wethouders als de betrokken ambtenaren weten nu precies wat er speelt. Als er iets borrelt, dan kunnen beide partijen er snel op inspelen.” 

Piet Geert Nicolay van De Heracliden vult aan: “Naast de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van de harmonisatie, is de communicatie dusdanig goed dat we elkaar versterken. Niet alleen gemeente en clubs, maar ook tussen de verenigingen onderling is er een mooie samenwerking!”

Stuurgroep en werkgroep gestart

Na de zomer van 2022 is een gezamenlijke werkgroep gestart die zich focust op het onderhoud van de velden. Ook hebben ze afspraken voor het onderhoud opgesteld, nadat de behoeften op een rij waren gezet. Daarnaast is er een stuurgroep opgericht. Van de achttien clubs schuiven nu vijf voorzitters aan voor een tweejaarlijks overleg met de wethouder van o.a. sportaccommodaties, Stefan van Keijzerswaard, en wethouder Sport, Karen Hansems. Ook medewerkers van de afdelingen sport, onderhoud en vastgoed van de gemeente zijn hierbij aanwezig. 

Overeenkomst onderhoud voetbalverenigingen

Op donderdag 7 december hebben wethouders en clubs bij voetbalvereniging Eenrum een ‘overeenkomst onderhoud voetbalverenigingen’ ondertekend. Er zijn twee varianten gemaakt op basis van de behoeften van de voetbalclubs. Er is ofwel getekend voor onderhoud door de gemeente met de daarbij horende verplichtingen voor beide partijen, of voor zelfwerkzaamheid. In het laatste geval krijgen de betreffende clubs een vergoeding en doen ze zelf het onderhoud. 

Wethouder Karen Hansems is verheugd over de ontwikkelingen: “Ik vind de samenwerking erg prettig. We komen tot concrete plannen, en bijkomend voordeel is dat we op deze basis ook makkelijker een beroep op elkaar doen. Op gebied van sportstimulering en leefbaarheid in de dorpen is de rol van deze verenigingen essentieel.”

Wethouder Stefan van Keijzerswaard vult aan: “We hebben nu goede afspraken gemaakt, met lijsten waarin staat wie wat doet. Van velden en gebouwen onderhouden tot grasmaaien en heggen snoeien, alles staat erin. Ik ben blij dat de verenigingen zich gehoord voelen en dat we samen hebben gezorgd voor goed beheer en onderhoud voor nu en in de toekomst.”

Naast het officiële tekenmoment was er aandacht voor het besturen van een voetbalvereniging. Oud FC Groningen-directeur (en huidig voorzitter van HSC Sappemeer) Hans Nijland kwam een lezing verzorgen voor de afgevaardigden van de clubs.