14 december 2023

Afspraken gemaakt voor bouw Knarrenhof in Winsum

Een Knarrenhof is een nieuwe manier van wonen voor mensen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven. De gemeente en Stichting Knarrenhof hebben afspraken gemaakt om samen te werken voor de bouw van een Knarrenhof in Winsum. Wethouder Eltjo Dijkhuis en oprichter Peter Prak hebben daarvoor een overeenkomst ondertekend. Het Knarrenhof komt op de plek van de eerdere basisschool De Tiggeldobbe.

Noaberschap centraal

Een Knarrenhof is een nieuwe manier van wonen, waarbij er een combinatie wordt gemaakt van de hofjes van vroeger en de gemakken van nu. De woningen zijn bedoeld voor mensen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Het Knarrenhof heeft maximaal 23 levensloopbestendige (senioren)woningen. Daarnaast is er een gezamenlijke ruimte en tuin. De gelijkvloerse woningen zijn bedoeld voor bewoners uit verschillende inkomensgroepen. In deze woonvorm staat ‘noaberschap’ centraal. Dat wil zeggen ‘naar elkaar omkijken’. De hoeveelheid woningen, de hoogte en het verdere ontwerp bepalen we samen met de toekomstige bewoners.

Initiatiefgroep Wonen50+ Winsum

Het plan voor dit Knarrenhof is opgestart door de initiatiefgroep Wonen50+ Winsum. Deze groep wil in Winsum graag een woningbouwproject voor ouderen waar noaberschap centraal staat. Zij werken samen met stichting Knarrenhof die de verdere ontwikkeling van het project op zich neemt. Het opstellen van het bestemmingsplan hoort daar ook bij. 

Inschrijven

Interesse voor een woning in Knarrenhof Winsum? Schrijf dan in via https://knarrenhof.nl/inschrijven. Naar verwachting start de bouw in 2025. 

Bestemmingsplan

In bestemmingsplannen staat wat er in een gebied mag gebeuren en hoe je gebouwen en grond mag gebruiken. Om de bouw van het Knarrenhof mogelijk te maken hebben we een ontwerp gemaakt voor een nieuw bestemmingsplan. Van vrijdag 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024 kun je het ontwerpbestemmingsplan ‘Zadelmakerij 6 Winsum’ bekijken in het gemeentehuis van Winsum. Ook kun je tot 1 januari 2024 de plannen bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf 1 januari 2024 kan dat via https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer.

Reageren

Van 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024 kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren. Dat doe je door een zienswijze te geven. Stuur je schriftelijke zienswijze naar Gemeenteraad Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Vermeld daarbij de datum, je naam, adres en handtekening en als onderwerp: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Molenerf Uithuizen / ontwerpomgevingsvergunning Molenerf 13 Uithuizen’. Liever persoonlijk je zienswijze geven? Bel dan met D. Dijkema van het team ruimtelijke ordening-beleid, telefoon 088 – 345 88 88. Per e-mail kun je geen zienswijze doorgeven.