16 januari 2024

Beheerplan voor natuur in de Eems-Dollard open voor reactie

Rijkswaterstaat stelt het aanvullende Natura2000-beheerplan van het natuurgebied Eems-Dollard open voor reactie.

Bescherming natuurgebieden

Het document heeft tot doel nieuwe kleine natuurgebieden op te nemen in het beheerplan van de Eems-Dollard. Hiermee beschermd Rijkswaterstaat deze nieuw ontstane natuurgebieden. De gebiedjes zijn speciaal ingericht voor onder andere vogels. Zij kunnen door de bescherming rustig broeden of bij hoogwater ongestoord eten. In het beheerplan van nu zijn de gebiedjes nog niet opgenomen. Komende jaren werkt onder andere Rijkswaterstaat aan het Natura-2000 beheerplan van de Waddenzee. Hierin wordt het beheerplan Eems-Dollard uiteindelijk opgenomen. 

Reageren

Ge├»nteresseerden kunnen tot en met 30 januari 2024 digitaal reageren op het ontwerpbeheerplan via  www.platformparticipatie.nl/eemsdollard. Je kunt het aanvullend beheerplan ook bekijken bij de balie van het gemeentehuis in Winsum. Bel ons om hiervoor een afspraak te maken: 088 - 345 88 88.