18 januari 2024

Informatiebijeenkomst over inzet 50 miljoen voor leefbaarheid 

Op 24 januari organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de inzet van 50 miljoen euro voor dorpen rond de Eemshaven. De bijeenkomst is in Hotel Ekamper in Roodeschool van 19.30 tot 21.30 uur.

Presentatie plannen

Een aantal verenigingen dorpsbelangen presenteert daar plannen die ze eind vorig jaar hebben gemaakt voor hun dorp. Plannen voor nieuwe wandel- en fietsroutes bijvoorbeeld, meer woningen, voedselbossen en de aanpak van de Groote Tjariet. En voor woningen isoleren, nieuwe woningbouw, speeltuinen, kunstwerken, een gezondheidsplein en nog heel veel meer. Inwoners van Oudeschip, Roodeschool, Oosteinde, Uithuizermeeden/Heuvelderij, Uithuizen/’t Lage van de Weg, Oosternieland en de molen Goliath presenteren deze plannen op 24 januari aan hun dorpsbewoners. 

Geld van het Rijk

50 miljoen, waarvan een groot deel voor Het Hogeland: hoe kan dat? Dat kan omdat het Rijk in elke zogenaamde aanlandlocatie van wind op zee in een 1e ronde 50 miljoen euro wil uitgeven aan de leefbaarheid in de dorpen. Dat liet het Rijk vorig jaar weten. Vanaf 2027 volgt er nog een 2e ronde waarin 50 miljoen beschikbaar komt. De Eemshaven is 1 van de aanlandlocaties waar de windenergie van zee naar land wordt gebracht. Dat betekent dat er kabels en leidingen in de omgeving aangelegd gaan worden.

Uitnodiging inwoners dorpen rond Eemshaven

Vorig jaar moest vóór 1 december een eerste lijst met plannen ingeleverd worden bij het ministerie van Economische Zaken. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de gemeente als eerste contact gezocht met verenigingen dorpsbelangen. De eerste lijst met plannen is dus al ingeleverd. Maar de lijst kan nog aangevuld worden. Daarom nodigen we inwoners van de dorpen rondom de Eemshaven uit om op deze plannen te reageren en met aanvullende plannen te komen. Er zijn ook omliggende dorpen tussen Uithuizen en de Eemshaven die nog geen plannen hebben ingeleverd. Ook voor deze Hogelandsters is de informatieavond. Je bent welkom op woensdag 24 januari 2024 van 19.30 – 21.30 uur in Hotel Ekamper.

Keuzes maken

De plannen die nu al op de lijst staan gaan de 50 miljoen ver te boven. Er ligt namelijk een lijst met plannen voor ongeveer 110 miljoen. We moeten dus keuzes maken. Welke plannen komen aan bod in de 1e ronde en welke later in de 2e ronde. De definitieve lijst moet in maart bij het ministerie van EZK zijn. De minister neemt rond de zomer van 2024 een besluit over de plannen en het geld dat voor de 1e ronde beschikbaar komt. 

Voorwaarde

De plannen uit de 1e ronde moeten vóór 31 maart 2026 aanbesteed en gegund kunnen worden aan bedrijven die de plannen gaan uitvoeren. Dat betekent dat sommige plannen op dit moment afvallen. Bijvoorbeeld omdat langdurige planologische voorbereidingen nodig zijn. Wat niet uitgevoerd kan worden vanaf 31 maart 2026 schuift dus door naar de 2e ronde. Plannen kunnen namelijk ook later onder de aandacht komen via het gemeentelijke programma Eemshaven+. In dat programma staan de dorpen rondom de Eemshaven centraal. De gemeente organiseert daarvoor later dit jaar andere bijeenkomsten.