6 november 2023

2 winnende ideeën bij Hackathon over uitbreiding Eemshaven

Bedrijvigheid op nieuwe wierden in de Oostpolder | Coöperatie van overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen

6 teams

Op 20 oktober 2023 kwamen bijna 40 deelnemers samen om plannen te maken voor de invulling van de Oostpolder (de uitbreiding van de Eemshaven). Dat was de Hackathon Oostpolder. Er waren 6 teams met verschillende deelnemers, variërend van omwonenden tot vertegenwoordigers van bedrijven, architectenbureaus en energiebedrijven. Aan het einde van de dag lagen er 6 plannen voor de jury en wethouder Eltjo Dijkhuis.

Waarom een Hackathon

De Hackathon was bedoeld om vanuit verschillende invalshoeken de uitdagingen en kansen voor de Oostpolder te benoemen. Deelnemers kregen de vraag om zich te richten op positieve effecten op de directe omgeving en duurzaam en circulair samenwerken.

2 winnaars

Uit de 6 gepresenteerde pitches kwamen 2 winnaars:

  • Het eerste winnende plan sluit aan bij het oude wierdenlandschap van Noord-Groningen. Het idee: grootschalige bedrijvigheid op nieuwe wierden in de Oostpolder. 
  • Het tweede winnende plan geeft de omwonenden het stuur in handen. In dit plan krijgt een coöperatie van overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen het beheer over de Oostpolder. Een regionale krant presenteerde dit voorstel al als besluit, maar zover is het nog niet. 

Vervolg

Deze 2 plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt om te bekijken of ze inderdaad meerwaarde hebben voor omwonenden en andere inwoners van de gemeente. De prijswinnaars krijgen voor de uitwerking ieder 12.500 euro. Als de plannen haalbaar en uitvoerbaar blijken, horen omwonenden weer van de gemeente en provincie.

Video: Hackathon uitbreiding Eemshaven - YouTube