Klacht indienen

Als u niet tevreden bent over hoe de gemeente u heeft behandeld, laat het ons dan weten. We gaan dan met u in gesprek. Is uw klacht daarna nog niet opgelost dan handelen we het formeel af. U krijgt van ons een bericht met de beslissing.

Klacht indienen

Schrijf in een brief waarom u niet tevreden bent over hoe de gemeente u heeft behandeld. Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord heeft gekregen op een brief of e-mail. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd zou zijn geweest.

Vermeld in de brief:

  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer
  • een beschrijving van uw klacht

Stuur de brief naar:

College van burgemeester en wethouders ter attentie van de klachtencoördinator
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Niet eens met beslissing

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken.