Als de gemeente te laat beslist over je aanvraag of bezwaar, dan kun je de gemeente in gebreke stellen. Dit kan met een formulier waarin je aangeeft dat de beslistermijn is verstreken. Voor een aanvraag is deze periode meestal 8 weken en voor een bezwaar 6 tot 12 weken. Daarnaast vraag je de gemeente om binnen 2 weken alsnog een besluit te nemen.

Recht op dwangsom

Als het de gemeente niet lukt om binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen, dan heb je per dag recht op een vergoeding (dwangsom). De Rijksoverheid geeft meer informatie over de dwangsom bij te laat beslissen.