Problemen door een hoog waterpeil kun je doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld een overstroomde sloot, een verstopte duiker of een probleem met een stuw. Wij adviseren over de te nemen maatregelen.

Goed om te weten

Sloten

Binnen de gemeente Het Hogeland ligt een groot netwerk aan sloten. Een sloot is bedoeld om teveel aan water af te voeren. Met schone sloten voorkomen we wateroverlast. Het waterschap controleert sloten regelmatig. De gemeente moet de sloten onderhouden en schoonhouden.

Duikers

Duikers zijn betonnen of kunststof buizen. Ze zorgen ervoor dat het water van de sloten onder opritten of wegen door kan stromen. Wij maken de duikers regelmatig schoon. En we vervangen de duikers als ze kapot of lek zijn.

Spoedmeldingen buiten kantoortijden

Bel voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren 088 - 345 88 88. Bij levensbedreigende situaties bel je 112.