Problemen met sloten of duikers

Ziet u problemen door een hoog waterpeil? Bijvoorbeeld een overstroomde sloot, een verstopte duiker of een probleem met een stuw. Dan kunt u dit melden bij de gemeente. Wij kunnen u adviseren over de te treffen maatregelen.

Wat u moet weten

Sloten

Binnen de gemeente Het Hogeland ligt een groot netwerk aan sloten. Een sloot is een watergang die dient om overtollig water af te voeren. Met schone sloten voorkomen we wateroverlast. Het waterschap controleert sloten regelmatig. Wij hebben als gemeente de plicht om sloten te onderhouden en schoon te houden.

Duikers

Duikers zijn betonnen of kunststof buizen. Ze zorgen ervoor dat het water van de sloten onder opritten of wegen door kan stromen. Wij maken de duikers regelmatig schoon. En we vervangen de duikers als ze kapot of lek zijn.

Spoedmeldingen buiten kantoortijden

Voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren belt u met 088 - 345 88 88. Daarnaast kunt u voor direct gevaar natuurlijk ook bellen met 112.