Snoeien van bomen of struiken

Als u ziet dat beplanting voor onveilige situaties in het verkeer zorgt, kunt u dit melden aan de gemeente. Ook als u overlast ondervindt van overhangende takken of een te brede heg, dan meldt u dit bij ons. Gevaarlijke situaties lossen wij zo snel mogelijk op. Minder urgente problemen nemen wij mee in onze onderhoudsplanning.

Wat u moet weten

Melding

Geef in uw melding zo nauwkeurig mogelijk aan om welke locatie het gaat, bij voorkeur aangevuld met foto's (totaal max. 20 MB).

Eigen terrein

Als de bomen of struiken zich op uw eigen terrein bevinden dan bent u zelf verantwoordelijk voor snoeien.

Spoedmeldingen buiten kantoortijden

Voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren belt u met 088 - 345 88 88. Daarnaast kunt u voor direct gevaar (zoals een omgewaaide boom) natuurlijk ook bellen met 112.