Geen kerncentrale

De gemeente Het Hogeland zal op geen enkele manier meewerken aan plannen voor de bouw van een kerncentrale binnen de gemeentegrenzen.

De gemeenteraad van Het Hogeland heeft dit op 3 april 2024 in een openbare raadsvergadering gezegd. Dat deden ze door een motie aan te nemen.