Geen kerncentrale

De gemeente Het Hogeland zal op geen enkele manier meewerken aan plannen voor de bouw van een kerncentrale binnen de gemeentegrenzen.

De gemeenteraad van Het Hogeland heeft dit op 18 maart 2021 in een openbare raadsvergadering gezegd. Je kunt dit terugluisteren in het videoverslag (agendapunt C11 "Motie vreemd aan de orde van de dag").