Scheiding melden

Bent u onlangs gescheiden? Is uw huwelijk of partnerschap ontbonden? Dan moet dit binnen 6 maanden worden ingeschreven bij de gemeente waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat de inschrijving. Maar u kunt dit ook zelf doorgeven.

Meenemen

  • Schriftelijk verzoek tot inschrijving
  • Afschrift van de echtscheidingsbeschikking met het stempel dat tegen het vonnis geen beroep meer mogelijk is

Wat u moet weten

  • De gemeente schrijft de uitspraak van de rechtbank in bij uw huwelijksakte of akte van geregistreerd partnerschap. Voorwaarde is dat er geen beroep tegen de beschikking meer mogelijk is en dat beide partijen de beschikking accepteren.
  • Na de inschrijving is uw huwelijk of partnerschap officieel ontbonden of beëindigd.
  • De Rijksoverheid geeft meer informatie over scheiden.

Kosten

  • Inschrijving echtscheiding bij de gemeente is gratis.
  • Een afschrift uittreksel uit de akte van ontbinding van het huwelijk kost € 13,80.