Registratie levenloos geboren kind

U kunt uw levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) op laten nemen. Daarmee wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid en op een uittreksel van de BRP. Naast uzelf heeft alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand inzage in deze registratie.

Contact

Geef uw naam en telefoonnummer aan ons door. Een medewerker van de afdeling Burgerzaken belt u dan om een afspraak te maken.

Akte van geboorte

Voor in Nederland levenloos geboren kinderen geldt dat er een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand nodig is voor de registratie in de BRP. Dit kan een 'akte levenloos geboren kind' zijn of een 'akte van geboorte (levenloos)'. Deze akte wordt opgemaakt door de gemeente waar het kind is geboren. Wanneer en na hoeveel weken zwangerschap het kind is geboren maakt niet uit voor de registratie in de BRP.

Is er nog geen akte opgemaakt of weet u niet of er een akte is opgemaakt? Neem dan eerst contact op met de gemeente waar uw kind geboren is.

Wat u moet weten

  • U kunt een verzoek bij ons doen als u in de gemeente Het Hogeland woont.
  • Elke ouder moet een persoonlijk verzoek doen.
  • Op het moment van de geboorte van uw kind moet u in Nederland ingeschreven zijn.
  • Ook moet u op enig moment sinds 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond.

Ontvangstbevestiging

Als uw kind is geregistreerd in de BRP ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. Daarna kunt u uw kind ook laten bijschrijven in uw trouwboekje of partnerschapsboekje. Hiervoor maakt u een afspraak.

Kosten

Geen

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.