Geboorte aangeven

U geeft de geboorte van uw kind aan in de gemeente waar het is geboren. Is dit in de gemeente Het Hogeland, dan geeft u de geboorte binnen 3 dagen aan in een van de gemeentehuizen. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak.

Meenemen

  • Geldige identiteitsbewijzen (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) van de moeder en van de vader of duo-moeder.
  • Uw trouwboekje of partnerschapsboekje als u wilt dat uw kind daarin wordt bijgeschreven.
  • Indien van toepassing het uittreksel van de erkenning ongeboren kind en de akte van naamskeuze.

Wat u moet weten

  • De vader of (duo)moeder doet aangifte. Als dit door omstandigheden niet kan, is het mogelijk dat iemand anders aangifte doet. Informatie hierover vindt u op Rijksoverheid.nl.
  • Is uw kind geboren in een andere gemeente dan uw woongemeente? Dan stuurt de gemeente waar u geboorteaangifte heeft gedaan de gegevens naar uw woongemeente.
  • Kinderbijslag en het burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet apart aan te vragen. Deze ontvangt u automatisch.
Uw kind is geboren op Aangifte uiterlijk
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Als alle 3 de dagen na de geboorte op een feestdag of in het weekend vallen, dan doet u aangifte op de eerstvolgende werkdag.

Kosten

Geen