Geboorte aangeven

Je geeft de geboorte van je kind aan in de gemeente waar het is geboren. Is dit in de gemeente Het Hogeland, dan geef je de geboorte binnen 3 dagen aan in een van de gemeentehuizen. Hiervoor maak je telefonisch een afspraak.

Meenemen

  • Geldige identiteitsbewijzen (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) van de moeder en van de vader of duo-moeder.

Als je de volgende documenten hebt, graag ook meenemen:

Wat je moet weten

  • De vader of (duo)moeder doet aangifte. Als dit door omstandigheden niet kan, is het mogelijk dat iemand anders aangifte doet. Informatie hierover vind je op Rijksoverheid.nl.
  • Is je kind geboren in een andere gemeente dan je woongemeente? Dan stuurt de gemeente waar je geboorteaangifte hebt gedaan de gegevens naar je woongemeente.
  • Kinderbijslag en het burgerservicenummer (BSN) hoeft je niet apart aan te vragen. Deze ontvang je automatisch.
Je kind is geboren op Aangifte uiterlijk
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Als alle 3 de dagen na de geboorte op een feestdag of in het weekend vallen, dan doe je aangifte op de eerstvolgende werkdag.

Kosten

Geen