Kosten begraven

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats heeft u voor een bepaalde tijd in bruikleen. Daarvoor betaalt u grafrechten.

Grafrecht voor een graf

 • voor 30 jaar € 2.125
 • voor 50 jaar € 3.542
 • verlengen met 10 jaar € 709

Dubbele graven zijn 2 graven die naast elkaar liggen. Voor dubbele graven betaalt u per graf.

Op de begraafplaats in Bedum liggen dubbele graven onder elkaar. Daarvoor gelden de volgende prijzen:

 • dubbel graf in Bedum, voor 30 jaar € 4.250
 • dubbel graf in Bedum voor 50 jaar € 7.084
 • verlengen met 10 jaar € 1.417

Grafrecht voor een urnengraf

 • voor 30 jaar € 1.416
 • voor 50 jaar € 2.360
 • verlengen met 10 jaar € 472

Grafrecht voor een urnennis

 • voor 30 jaar € 709
 • voor 50 jaar € 1.182
 • verlengen met 10 jaar € 236

Grafrecht kindergraf

 • voor 30 jaar € 1.063
 • voor 50 jaar € 1.771
 • voor 60 jaar € 2.125
 • verlengen met 10 jaar € 354

Overschrijven

 • overschrijven verleende rechten: € 40

Begraven

 • begraven van een levenloos geborene of overledene tot 12 jaar € 348
 • begraven van een overledene ouder dan 12 jaar € 696
 • begraven op zaterdag kost € 129 extra
 • begraven in een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 20 jaar € 2.550

Bijzetten van asbussen en urnen

 • in een particulier urnen-nis € 272
 • in een particulier urnengraf € 313
 • in een particulier graf € 480
 • in een algemeen urnengraf, inclusief gebruiksrecht voor 20 jaar € 686

As verstrooien

Verstrooiing as door de gemeente € 77

Vergunning voor aanbrengen of vernieuwen grafbedekking

 • aanleg grafkelder € 228
 • plaatsen grafbedekking op een graf, urn graf of kindergraf € 188
 • aanbrengen gedenkteken op een gedenkzuil € 188
 • aanbrengen sluitplaat in een urnennis incl. gedenkteken € 188
 • aanleggen 1 (kunststoffen) urnkelder € 135

Gebruik zinktoestel 

 • Per begrafenis € 81

Afspraken uit eerdere regelingen

 • Eerder golden in de gemeente ook regelingen voor onderhoud van graven. Heeft u zo’n regeling afgesloten, dan betaalt u hiervoor per jaar € 100 per graf.
 • In de oude gemeente Winsum gold een regeling voor verlenging van een reservering van een graf. Heeft u zo’n regeling afgesloten, dan betaalt u hiervoor per 5 jaar € 194.

Lijkschouwing

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer: de werkelijke kosten van de lijkschouwer.

Opgraven of ruimen

 • opgraven van een overledene: de werkelijke kosten
 • na opgraven opnieuw begraven in hetzelfde graf: € 696
 • na opgraven begraven in een ander graf: € 1.393
 • opgraven of verwijderen asbus of urn: € 313
 • na opgraven asbus terugplaatsen in hetzelfde graf: € 313
 • na opgraven asbus plaatsen in een ander graf: € 626

Meer informatie