Een graf op een gemeentelijke begraafplaats heb je voor een bepaalde tijd in bruikleen. Daarvoor moet je betalen.

Graf

 • voor 10 jaar € 744
 • voor 30 jaar € 2.229
 • voor 50 jaar € 3.716
 • verlengen met 10 jaar € 744

Dubbele graven zijn 2 graven die naast elkaar liggen. Voor dubbele graven betaal je per graf.

Op de begraafplaats in Bedum liggen dubbele graven onder elkaar. Daarvoor gelden de volgende prijzen:

 • dubbel graf in Bedum, voor 10 jaar € 1.486
 • dubbel graf in Bedum, voor 30 jaar € 4.458
 • dubbel graf in Bedum voor 50 jaar € 7.431
 • verlengen met 10 jaar € 1.486

Urnengraf

 • voor 10 jaar € 495
 • voor 30 jaar € 1.485
 • voor 50 jaar € 2.476
 • verlengen met 10 jaar € 495

Voor een urnennis

 • voor 10 jaar € 248
 • voor 30 jaar € 744
 • voor 50 jaar € 1.240
 • verlengen met 10 jaar € 248

Kindergraf

 • voor 10 jaar € 371
 • voor 30 jaar € 1.115
 • voor 50 jaar € 1.858
 • voor 60 jaar € 2.229
 • verlengen met 10 jaar € 371

Overschrijven

 • overschrijven verleende rechten: € 42

Begraven

 • begraven van een levenloos geborene of overledene tot 12 jaar € 365
 • begraven van een overledene ouder dan 12 jaar € 730
 • begraven op zaterdag kost € 135 extra
 • begraven in een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 20 jaar € 2.675

Bijzetten van asbussen en urnen

 • in een particulier urnen-nis € 285
 • in een particulier urnengraf € 328
 • in een particulier graf € 504
 • in een algemeen urnengraf, inclusief gebruiksrecht voor 20 jaar € 720

As verstrooien

Verstrooiing as door de gemeente € 81

Vergunning voor plaatsen of vernieuwen grafbedekking

 • grafkelder plaatsen € 239
 • grafbedekking op een graf, urn graf of kindergraf plaatsen € 197
 • gedenkteken op een gedenkzuil plaatsen € 197
 • sluitplaat in een urnennis inclusief gedenkteken plaatsen € 197
 • (kunststoffen) urnkelder plaatsen € 142

Gebruik zinktoestel 

 • Per begrafenis € 85

Afspraken uit eerdere regelingen

 • Eerder golden in de gemeente ook regelingen voor onderhoud van graven. Heb je zo’n regeling afgesloten, dan betaal je hiervoor per jaar € 107 per graf.
 • In de oude gemeente Winsum gold een regeling voor verlenging van een reservering van een graf. Heb je zo’n regeling afgesloten, dan betaal je hiervoor per 5 jaar € 204.

Lijkschouwing

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer: de werkelijke kosten van de lijkschouwer.

Opgraven of ruimen

 • opgraven van een overledene: de werkelijke kosten
 • na opgraven opnieuw begraven in hetzelfde graf: € 730
 • na opgraven begraven in een ander graf: € 1461
 • opgraven of verwijderen asbus of urn: € 328
 • na opgraven asbus terugplaatsen in hetzelfde graf: € 328
 • na opgraven asbus plaatsen in een ander graf: € 657