Kosten begraven

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats heeft u voor een bepaalde tijd in bruikleen. Daarvoor betaalt u grafrechten.

Grafrecht voor een graf

 • voor 30 jaar € 2.087
 • voor 50 jaar € 3.479
 • verlengen met 10 jaar € 696

Dubbele graven zijn 2 graven die naast elkaar liggen. Voor dubbele graven betaalt u per graf.

Op de begraafplaats in Bedum liggen dubbele graven onder elkaar. Daarvoor gelden de volgende prijzen:

 • dubbel graf in Bedum, voor 30 jaar € 4.174
 • dubbel graf in Bedum voor 50 jaar € 6.958
 • verlengen met 10 jaar € 1.391

Grafrecht voor een urnengraf

 • voor 30 jaar € 1.391
 • voor 50 jaar € 2.319
 • verlengen met 10 jaar € 464

Grafrecht voor een urnennis

 • voor 30 jaar € 696
 • voor 50 jaar € 1.160
 • verlengen met 10 jaar € 232

Grafrecht kindergraf

 • voor 30 jaar € 1.044
 • voor 50 jaar € 1.739
 • voor 60 jaar € 2.087
 • verlengen met 10 jaar € 348

Overschrijven

 • overschrijven verleende rechten: € 39

Begraven

 • begraven van een levenloos geborene of overledene tot 12 jaar € 342
 • begraven van een overledene ouder dan 12 jaar € 684
 • begraven op zaterdag kost € 127 extra
 • verstrooiing as door de gemeente € 76
 • in een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 20 jaar € 2.505

Bijzetten van asbussen en urnen

 • in een particulier urnen-nis € 267
 • in een particulier urnengraf € 307
 • in een particulier graf € 472
 • in een algemeen urnengraf, inclusief gebruiksrecht voor 20 jaar € 674

Vergunning voor aanbrengen of vernieuwen grafbedekking

 • aanleg grafkelder € 224
 • plaatsen grafbedekking op een graf, urn graf of kindergraf € 185
 • aanbrengen gedenkteken op een gedenkzuil € 185
 • aanbrengen sluitplaat in een urnennis incl. gedenkteken € 185
 • aanleggen 1 (kunststoffen) urnkelder € 133

Gebruik zinktoestel 

 • Per begrafenis € 80

Afspraken uit eerdere regelingen

 • Eerder golden in de gemeente ook regelingen voor onderhoud van graven. Heeft u zo’n regeling afgesloten, dan betaalt u hiervoor per jaar € 100 per graf.
 • In de oude gemeente Winsum gold een regeling voor verlenging van een reservering van een graf. Heeft u zo’n regeling afgesloten, dan betaalt u hiervoor per 5 jaar € 191.

Lijkschouwing

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer: de werkelijke kosten van de lijkschouwer.

Opgraven of ruimen

 • opgraven van een overledene: de werkelijke kosten
 • na opgraven opnieuw begraven in hetzelfde graf: € 684
 • na opgraven begraven in een ander graf: € 1.368
 • opgraven of verwijderen asbus of urn: € 307
 • na opgraven asbus terugplaatsen in hetzelfde graf: € 307
 • na opgraven asbus plaatsen in een ander graf: € 614

Meer informatie