Met de buurt energie opwekken

Wil je met je dorp of buurt zelf duurzame energie opwekken? Meld het dan bij de gemeente. Bijvoorbeeld plannen voor een klein zonnepark. Of een windmolen die een dorp of buurt van energie kan voorzien.

De gemeente beoordeelt de plannen op haalbaarheid. We helpen bij de keuze voor een plek en adviseren over benodigde vergunningen. Ook regelen we afstemming met de netbeheerder en de provincie.

Of bel ons op 088-345888 voor meer informatie.

Belangrijkste voorwaarden

  • het plan:
    • past bij de energievraag van dorp of buurt
    • past bij de structuur en omvang van dorp of buurt
    • heeft voldoende draagvlak onder de inwoners
  • het dorp betaalt voor minstens 50%. Of de opbrengsten komen voor minstens 50% ten goede aan de inwoners.